نوشته‌هایی با برچسب "مادر نوزاد"

ارتباط مادر و نوزاد ارتباط مادر و نوزاد

آیا وابستگی نوزاد به مادر طبیعی است؟. نوزاد در ماه های اول زندگی نیاز شدیدی به والدین به ویژه مادر خود دارد. جدا از آن که او بدون حمایت دیگران قادر نیست از خود مراقبت کند و. احتیاجات اولیه ی لازم برای ادامه ی حیات را فراهم نماید، برای رشد روانی. خود هم نیازمند دیگران است. وجود یک رابطه ی گرم، ‌صمیمی و مداوم بین مادر و نوزاد برای رشد عاطفی. کودک ضروری است. این رابطه موجب رضایت هر دو از یکدیگر می شود؛ نوزاد احساس. امنیت می کند و مادر هم از خود رضایت حاصل می کند و هر دو از این رابطه. لذت می برند. تماس بدنی نزدیک مثل بغل کردن نوزاد در مواقع اعلام

مادر و نیازهای نوزاد مادر و نیازهای نوزاد

یک مادر خوب باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟. نیازی نیست که مادر از همه نظر کامل باشد. مادری که بتواند خود را با. نیازهای کودکش هم ساز کند و بداند که او در هر مرحله ای از رشد چه نیازهایی. دارد، مادری ایده آل به حساب می آید. مادر باید در هر سنی احتیاجات کودک. را درک کند. نیازهای اولیه ای مثل نیاز به تغذیه، خواب و آرامش، و مراقبت. در برابر سرما و گرما و حوادث باید توسط مادر برآورده شود. جلوگیری از محرک. های آزاردهنده ی محیط که کودک را پریشان می کند، مثل صداهای ناگهانی یا. آزارها و آسیب های جسمی، تمیز کردن نوزاد پس از اعمال دفعی(ادرار و مدفوع) و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه