نوشته‌هایی با برچسب "شناسایی شخصیت افراد"

شناسایی شخصیت افراد از روی دستخط شناسایی شخصیت افراد از روی دستخط

نخبگان جوان:به گفته روان شناسان تحلیل دستخط هر فرد می تواند بیش از ۱۰۰ خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی کند از جمله دستخط و نوع واکنش فرد در قبال مساپل مختلف زندگی البته باید بدانید این تحقیقات نسبی است و با درصد افراد سنجیده شده است. ابتدا یک ورق خطدار برداشته و جمله زیر را بنویسید. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. دستخطی که مستقیم و عمودی نوشته می شود نشان دهنده این است که فرد در موقعیتهای مختلف منطقی و عقلانی عمل می کند اما چرا؟ چون شما تحت فرمان قلب خود هستید. بخاطر همین بیشتر پزشکان عمودی می نویسند و هنرمندان که عاطفی تر هستند د

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه