نوشته‌هایی با برچسب "شب سیزدهم ماه رمضان"

اعمال شب سيزدهم ماه رمضان اعمال شب سيزدهم ماه رمضان

این شب، نخستین شب از لیالى بیض (یعنى شب هاى روشن) است که انجام سه عمل در آن وارد شده است:. 1ـ غسل. 2ـ چهار رکعت. نماز (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت یک مرتبه حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند. 3ـ دو رکعت نماز. که در شب سیزدهم ماه رجب و شعبان نیز خوانده مى شود; در هر رکعت، بعد از سوره حمد سوره هاى یس، ملک، و توحید را بخواند. (3). 4ـ خواندن دعاى. «مجیر» در شب هاى سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم. اعمال ماه رمضان,اعمال شب سیزدهم ماه رمضان,نماز های مستحبی در ماه رمضان,اعمال شب قدر,سوره هاى یس، ملک، و توحید,غسل,اعمال مشترک ماه رمضان,لیالى

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه