نوشته‌هایی با برچسب "زن امروز"

زن امروز چه می گوید؟ زن امروز چه می گوید؟

مجله راز - دکتر اصغر کیهان نیا: زن امروز با زن دیروز فرق دارد. تمدن، فناوری، ماهواره، اینترنت، رایانه و ژنتیک، همه چیز را در هم ریخته است. پژوهش، تحقیق و به تعالی رسیدن، بخشی از خواسته های زن امروز شده است! دیگر دوره ای که علم و دانش منحصر به مردان باشد، به سر آمده است. زن امروز دیگر مثل گذشته مرد را خدای خود نمی داند. او به تکنیک، تخصص و فناوری بها می دهد. او امروز برای خودش کسی شده است. وقتی زن امروز در نقش پزشکی حاذق ظاهر می شود و بیمارش را، که ممکن است مرد باشد، رنجور و فاقد قدرت تکلم می بیند، نقش او را به عنوان یک «مرد» که سمبل «قدرت و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه