نوشته‌هایی با برچسب "رابطه با پدر و مادر"

دوران نوجوانی و بلوغ 11؛ روش های دیگری که در برقرار کردن رابطه بین پدر و مادر ونوجوان کمک کننده است. دوران نوجوانی و بلوغ 11؛ روش های دیگری که در برقرار کردن رابطه بین پدر و مادر ونوجوان کمک کننده است.

الف). اگر شما و تمام افراد خانواده هر چند هفته یک نوبت در یک زمان دور هم. بنشینید و با هم گفتگو کنید و نظرات خود را در مورد فامیل خود بیان کنید و. سوالاتی مانند سوالات زیر را مطرح کنید و هر یک جواب دهند و جواب هر یک با. صدای بلند برای همه گفته شود، این عمل نه فقط باعث می شود هر یک نظرات هم. را بفهمند بلکه ساعتی افراد خانواده در کنار یکدیگر با خوشی گفت و شنود. خواهند داشت و خوش می گذرانند، بطور مثال هر یک از افراد خانواده چند. موضوعی را که فکر می کنند و دوست دارند خانواده اشان داشته باشند روی کاغذ. بنویسند و یا این جمله را کامل کنند «من انتظار د

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه