نوشته‌هایی با برچسب "جبیره چیست"

وضو ي جبيره چیست؟ وضو ي جبيره چیست؟

س1_ جبیره چیست؟. ج ـچیزی که با آن زخم. و شکستگی را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود. س 2_ اگر در یکی از اعضای وضو زخم با دمل و یا شکستگی باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد چه وظیفه ای داریم؟. ج ـ چنانچه روی آن باز و آب برای آن ضرر ندارد باید به طور معمول وضو گرفت. س 3_ اگر زخم. یا دمل یا شکستگی در صورت و دستهاست و روی آن باز و ریختن آب روی آن نیز ضرر دارد چگونه باید وضو گرفت؟. ج ـ چنانچه کشیدن دست تر به آن ضرر ندارد بنا بر احتیاط واجب دست تر بر آن بکشد. س 4_ اگر دست. تر کشیدن بر روی زخم ضرر داشت و یا زخم نجس اس

وضوی جبیره چیست؟ وضوی جبیره چیست؟

سئوال: آیا با دست بی‌وضو می‌توان کلمه‌های (الله ـ بسمه ـ هو ـ هو الرزاق ـ لله ـ قرآن) را لمس کرد و آیا می توان کاغذی را که این کلمات روی آن نوشته شده را دور ریخت؟. جواب: مس نام خداوند به هر لغتی که باشد بدون طهارت از حدث جایز نیست. و نسبت به ضمیری که به خدا بر می‌گردد نیز احتیاط در ترک است و مس کلمه قرآن نیز بدون طهارت جایز نیست و انداختن کاغذهایی که مشتمل بر اسامی مقدسه است به سطل زباله توهین و حرام است. آنها را می‌توانید در جای پاکی دفن نمائید و یا در آب روخانه بیاندازید. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, ص199, س319). سئوال: آیا مس کردن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه