نوشته‌هایی با برچسب "ترین های ورزش ایران"

«فلای بورد»، صحیح ترین ورزش آبی در ایران «فلای بورد»، صحیح ترین ورزش آبی در ایران

مجله تماشاگر:. • تاریخچه فلای بورد. علاقه به شکستن محدودیت ها و چارچوب ها همواره جزئی جدانشدنی از ضمیر انسان بوده است. جزئی که همیشه او را به سمت رسیدن به دست نیافتنی ها سوق داده است. یکی از وجوه تمایز انسان با سایر موجودات و مخلوقات، تخیل و رویاپردازی اوست. وجه تمایزی که انسان را در مسیر پیشرفت و دستاوردهای متعدد قرار داده، باعث شده که بتواند به رویاهای قدیمی خود جامه عمل بپوشاند. رویاهایی که در ظاهر محال و دست نیافتنی مثل پرواز که از بدو خلقت همراه انسان بوده و در نهایت توسط برداران رایت به حقیقت پیوست و امروز به امری عادی تبدیل شده است.

مهم ترین اتفاقات سیاسی ورزش ایران مهم ترین اتفاقات سیاسی ورزش ایران

همشهری تماشاگر - مهدی همدانی: ورزش یکی از اجتماعی ترین پدیده های 50 سال اخیر تلقی می شود و همین جهانی شدن این پدیده موجب شده تا اهالی سیاست برای استفاده از آن وارد عرصه شوند. مدت هاست که مردان سیاست می دانند از ورزش می توانند به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف خودشان استفاده کنند و عملا همین کار را هم انجام می دهند چون در هیچ میتینگ سیاسی نمی توان میلیون ها و بعضا میلیاردها نفر را از سراسر جهان گرد هم آورد و آنها را وادار کرد تا سر یک زمان معین، یک عنصر واحد را نظاره گر باشند و در موردش حرف بزنند. دخالت های سیاسیون در ورزش گاهی اوقات خوب و کا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه