نوشته‌هایی با برچسب "تاریخ اسفند 92"

17 اسفند - 8 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 17 اسفند - 8 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 17 اسفند برابر با 8 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 965 - قتل «المتنبّی» شاعر بزرگ و انقلابی عرب. هشتم مارس سال 965 میلادی (17 اسفند) المتنبّی (ابو طیب احمد بن حسین) شاعر بزرگ عرب در راه بازگشت از سفر شیراز و دیدار امیر عضدالدوله دیلمی به بغداد، در نزدیکی این شهر گرفتار راهزنان شد و به دست آنان به قتل رسید. وی هنگام مرگ 50 ساله بود. المتنبّی. المتنبّی که در دوران معاصر از اشعارش درکتابهای درسی دانشگاهی رشته ادبیات

18 اسفند - 9 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 18 اسفند - 9 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 18 اسفند برابر با 9 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 725 پیش از میلاد - گشتاسپ به آیین زرتشت گروید. در نیمه مارس (یک هفته به آغاز بهار) گشتاسپ، شاه کیانی، به آیین زرتشت گروید. در آن زمان، هنوز ایران به صورت یک دولت واحد در نیامده بود و قلمرو گشتاسب عبارت بود از: سیستان (ایران و افغانستان)، آریا، و مناطقی که امروز کرمان و قسمت هایی از فارس، یزد و اصفهان را تشکیل می دهند و پایتختش زابل بود که رستم و یعقوب لیث هم از هم

19 اسفند - 10 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 19 اسفند - 10 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 19 اسفند برابر با 10 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 241 پیش از میلاد - روم با پیروزی در جنگ دریایی بر کارتاژ ابرقدرت شد. روم. در جنگ دریایی دهم مارس سال 241 پیش از میلاد نیروی دریایی کارتاژ (. قرطاجُنّه ــ شمال آفریقا ) را شکست داد و از آن پس نزدیک به هزار سال آقای. مدیترانه بود. این نبرد که به جنگ « ائوگوسا ( جزیره ای در مدیترانه ) ». معروف شده است روم را به صورت یک ابر قدرت در آورد. ایران ابر قدرت دیگر. جهان وقت

21 اسفند - 12 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 21 اسفند - 12 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 21 اسفند برابر با 12 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویدادها:. 342 پیش از میلاد - اخطار تاریخی اردشیر سوم به پادشاه مقدونیه. آن دسته از «کشور ــ شهر» های یونانی که از سوی فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه تهدید می شدند در مارس 342 پیش از میلاد برای رفع خطر از خود به اردشیر سوم شاه ایران ار دودمان هخامنشی متوسل شدند و اردشیر در این زمینه به پادشاه مقدونیه اخطار داد و ضمن آن تهدید کرد که اگر به این شهرهای کوچک که خطری برای او ندارند و حا

23 اسفند - 14 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 23 اسفند - 14 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 23 اسفند برابر با 14 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1287 - نبردهای خیابانی مجاهدان مشروطه و نیروهای استبداد. از راست : محمد ولی خان تنکابنی (سپهسالار ) و سردار اسعد بختیاری دوتن از سران مشروطه خواهان. زد و خورد عوامل مشروطه خواه که نام مجاهد بر خود نهاده بودند با نیروهای دولتی که آنان را عمله استبداد می خواندند در اسفندماه 1287 خورشیدی به اوج خود نزدیک می شد. این زد و خورد ها تقریبا در همه نقاط کشور مشاهده می شد.

24 اسفند - 15 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 24 اسفند - 15 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 24 اسفند برابر با 15 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 44 پیش از میلاد - ترور و قتل ژولیوس سزار با نقشه قبلی در جلسه سنای روم. ژولیوس سزار. پانزدهم. مارس سال 44 پیش از میلاد و روزی چون امروز، ژولیوس سزار امپراتور مقتدر. روم در جلسه سنای این امپراتوری و طبق نقشه ای که از پیش آماده شده بود. ترور شد. وی پس از این که در تالار سنا بر کرسی خود [جایگاه رئیس دولت]. نشست مورد حمله گروهی از سناتورها که خنجر ها را از زیر شنلهای

25 اسفند - 16 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 25 اسفند - 16 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 25 اسفند برابر با 16 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 279 - نافرمانی فرمانداران سیستان و کابل. شانزدهم مارس 279 میلادی بهرام دوم شاه ساسانی ایران که برای گوشمالی فرماندار سیستان به این ایالت رفته بود به مناسبت نزدیک بودن نوروز، پوزش فرماندار را که سر به نافرمانی برداشته بود پذیرفت، او را بخشید و عنوان «سکان شاه» داد و سپس برای تنبیه فرماندار کابل رهسپار این منطقه شد. فرماندار سیستان در سال 276 میلادی پس از شنیدن خبر

26 اسفند - 17 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 26 اسفند - 17 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 26 اسفند برابر با 17 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 568 - بوی ضدیت روم با ایران. ژوستین دوم. 17 مارس سال 568 میلادی، امپراتور ژوستین دوم [جانشین ژوستی نیان که در سال 565 درگذشته بود] برغم مفاد عهدنامه سال 561 دو امپراتوری ایران و روم (شرقی)، با سرکرده طوایف شبه زرد آسیای میانه (شمال سیردریا) معاهده دوستی و کمک متقابل امضاء کرد که بوی ضدیت با ایران از آن به مشام می رسید. عهدنامه سال 561 ، دولت روم شرقی را خراجگزار ا

27 اسفند - 18 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 27 اسفند - 18 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 27 اسفند برابر با 18 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 984 - جلوس شاه اسماعیل دوم در قزوین. شاه طهماسب صفوی یازده پسر داشت که بزرگ‏ترین آن‏ها، موسوم به محمد خدابنده بود. وی در هنگام مرگ پدر 45 سال داشت و هر چند یکسال بعد به تخت سلطنت نشست، اما در هنگام مرگ پدر به جهت ضعفی که در چشم داشت، از پادشاهی استعفا کرد. اما اسماعیل میرزا که مورد خشم پدر بود و در زندان به سر می‏برد توسط هواخواهانش رهایى یافت و بر تخت قدرت تکیه

28 اسفند - 19 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 28 اسفند - 19 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 28 اسفند برابر با 19 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1644 - خودکشی امپراتور چین با 200 تن از درباریان و پایان یک دودمان. قبور پادشاهان دودمان «مینگ» در نزدیکی پکن. 19 مارس سال 1644 میلادی «سی سانگ» امپراتور وقت چین از دودمان مینگ پس از. این که شنید یک مقام این کشور از راه خیانت یکی از دروازه های پکن را به. روی نیروهای شورشی «لی زی چنگ» که شهر را محاصره کرده بودند گشوده و. شورشیان وارد شهر شده اند خودکشی کرد و متعاقب

20 اسفند - 11 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 20 اسفند - 11 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها:امروز 20 اسفند برابر با 11 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 76 سال پیش از میلاد - فراری داده شدن پارسی زبانان به بدخشان. 76 سال پیش از میلاد، اواخر زمستان، طوایفی که در منطقه گُبی ـ آلتای (غرب مغولستان) می زیستند با استفاده از فرصت احضار واحدهای ایرانی مستقر در مرز منطقه ای که امروزه در آنجا اویغور ها زندگی می کنند و در آن زمان محل سکونت پارسی زبانان بود به این منطقه هجوم آوردند و پارسی زبانان را به بدخشان (شمال شرقی افغانس

22 اسفند - 13 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 22 اسفند - 13 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها:امروز 22 اسفند برابر با 13 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن. وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این. وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1519 - «فرناندو کورتز» مکزیک را تصرف کرد. فرناندو کورتزFernando Cortez افسر اسپانیایی 13 مارس 1519 با پانصد مرد مسلح گام به مکزیک گذارد تا این سرزمین پهناور را به نام پادشاه اسپانیا تصرف و خزائن پر از طلای دولت آن را به کشور خود منتقل کند. در آن زمان در مکزیک دو تمدن درخشان «آزتک» و «مایا» در شمال و جنوب وجود داشت که شهرهای بزرگ و ابنیه باشکوه برپاداشته و دارای

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟ 29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها:امروز 29 اسفند برابر با 20 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1330 - صنعت نفت ایران ملی شد. 29 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه ملی شدن نفت ایران «29 اسفند» هرسال را روز ملی شدن نفت، یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. 29 اسفند 1329 طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون در آمده بود که در اجرای آن پس از پنج دهه، از انگلستان در نفت ایران خلع ید شد و این دولت را چنان بر آشفت که تا براندازی حکومت دکتر مصدق در ام

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه