امروز 29 اسفند برابر با 20 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها:امروز 29 اسفند برابر با 20 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:

1330 - صنعت نفت ایران ملی شد

29 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه ملی شدن نفت ایران «29 اسفند» هرسال را روز ملی شدن نفت، یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. 29 اسفند 1329 طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون در آمده بود که در اجرای آن پس از پنج دهه، از انگلستان در نفت ایران خلع ید شد و این دولت را چنان بر آشفت که تا براندازی حکومت دکتر مصدق در امُرداد 1332 دست از مخالفت، تحریک، تحریم و توطئه نکشید.

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

یک روز پیش از اعلام 29 اسفند به عنوان یک روز ملی، دکتر مصدق جزئیات ظلمهای انگلستان به ملت ایران در طول 150 سال و مداخلات این دولت از جمله انحصار نفت ایران در دست خود را برای دهها روزنامه نگار آمریکایی که به تهران آمده بودند تشریح کرده بود و چند روز پیش از آن هم آب پاکی روی دست نمایندگان بانک جهانی که برای میانجیگری به تهران آمده بودند ریخته و گفته بود که یک ملت مستقل و حاکم برخود بر سر حق مسلّم و طبیعی اش مصالحه نمی کند و لذا نیاز به میانجیگری نیست. مذاکره با دولتی که طبیعتی سلطه گر دارد، خودرا برتر می شمارد و زورگویی را حق یک دولت برتر می داند به منزله تسلیم در برابر زور و یک خیانت ملّی و ضعف اخلاقی است. انگلستان ملت باهوش و با استعداد مارا در عقب ماندگی فرو بُرد تا سر برنیاورد و مدعی اش نشود. از اوایل قرن شانزدهم سیاست کلی دولت های سلطه گر اروپایی بر این مدار بوده است که مانع رشد ملت هایی شوند که روزگاری قدرت بودند. برتری جویان که نان سلطه گری و استثمار می خورند نمی خواهند رقیب داشته باشند ـ چه این رقیب یک فرد منتقد و روشنگر باشد و چه یک ملت بیدار شده از خواب و مصمم و مبارز ـ مبارز کسب حق خود.

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

پس از پیروزی انقلاب در بهمن ماه 1357 پیشنهاد شده بود که عنوان روز ملی 29 اسفند به روز «ایستادگی در برابر استکبار و سلطه گری» تغییر یابد تا عنوانی گسترده تر داشته باشد که موافقت نشد و استدلال شد که رسم نیست یک عنوان تاریخی تغییر یابد.

1735 - نادرشاه در روز «نوروز» وارد دهلی شد

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
ورود نادرشاه به هند

نادر شاه به «نوروز» و آیینهای آن علاقه مندی فراوان داشت. ��ی سکه خود موسوم به سکه نادری را در سال 1735 میلادی، در مراسم سلام نوروز رایج ساخت و تعدادی از آن را به رسم عیدی به منشیها و افسران خود داد که در یک طرف سکه نقش شده بود: «الخیر فی ماوقع» و در طرف دیگر سکه این عبارت دیده میشود: «نادر ایران زمین». این عبارت نشان میدهد که نادر یک ناسیونالیست ایرانی و خواهان احیای امپراتوری ایران در چارچوب مرزهای عهد ساسانیان، اشکانیان و هخامنشیان بود. نادرشاه در سال 1739 در جریان لشکرکشی به هند، پس از شکستدادن ارتش 360 هزار نفری این کشور و دریافت تاج پادشاه هند، برای ورود به دهلی منتظر فرارسیدن نوروز شده بود تا در روزی سعد به این آرزو برسد و روز 20 مارس (در آن سال؛ نوروز) وارد دهلی شد و مراسم عید را در کاخ «شاهجهان (امپراتور پیشین هند)» برگزار کرد.

1305 - بازگشت وثوق الدوله

 وثوق الدوله صدر اعظم دهه 1290 که در پی امضای قرارداد 9 اوت 1919 ( مرداد 1298) با دولت انگلستان که اگر به اجرا در می آمد ایران تحت الحمایه آن دولت می شد و مخالفت بعضی رجال و مجلس با آن در تیرماه 1299 کناره گیری کرده و به اروپا رفته بود در اسفند سال 1304 و دو روزمانده به نوروز 1305 پس از انتقال سلطنت به خاندان پهلوی به ایران بازگشت که بعدا هم مقام فرهنگی به او داده شد!

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
وثوق الدوله
   
وثوق الدوله و تنی چند از وزیرانش برای امضای قرار داد تحت سرپرستی انگلستان قرار گرفتن ایران ، از آن دولت رشوه نقدی گرفته بودند و چون می دانستند که روزی باید پاسخ این عمل خود را بدهند که در عرف بین المللی خیانت به وطن بشمار می آیداز دولت انگلستان تضمین گرفته بودند که در صورت لزوم به آنان در خاک خود پناهندگی بدهد. این رشوه بعدا از آنان اخذ و به صندوق دولت ریخته شد.
   
وی که از طریق دوستان انگلیسی خود آگاه شده بود که روسیه در آستانه تحولات عظیمی است در تابستان 1295 (1916) روسها را قانع کرد که تا پایان جنگ جهانی اول بمانند انگلستان از به دست گرفتن امور نظارت بر ارتش و مالیه ایران صرفنظر کنند که پذیرفتند. وثوق الدوله چند ماه بعد در اسفند همین سال سید ضیاء طباطبایی یزدی را در صدر هیاتی از جانب خود برای عقد یک رشته قرارداد در زمینه های مختلف به روسیه فرستاد و سید ضیاء طبق نوشته خود او تجربه سیاسی فراوان از این سفر به دست آورد.
   
اگر قرارداد اوت 1919 به تصویب مجلس رسیده بود این احتمال وجود داشت که به همان گونه که انگلیسی ها در جزیرة العرب هر رئیس قبیله را امیر امارت کردند که اینک کشور هایی کوچکتر از یک شهر شده اند و در این دنیای آشفته و بی قانون ناچار به داشتن حامی هستند در ایران هم رئیس هر ایل و عشیره را ایلخان و دارای استقلال داخلی می کردند و ....

1322 - برگزاری نوروز در سایه ترس از بیماری تیفوس

تهرانی ها سال 1322 را در سایه ترس از تیفوس آغاز کردند و نوروز خوبی نداشتند. بیماری مُسری و کشنده تیفوس که نتیجه فقر ناشی از جنگ و اشغال نظامی ایران بود از اواخر سال 1321 بر بیچارگی مردم افزوده بود و هر روز صدها تن از این بیماری و بعضا در گوشه کوچه و خیابانهای پایتخت جان می سپردند. از ترس این بیماری که بعدا به نقاط دیگر کشور سرایت کرد کسی جرات دست زدن به کاسه دیگری و رفتن به مهمانی شام و ناهار را نداشت. با وجود این، مراسم عید دیدنی با احتیاط تمام انجام شد. در نیمه اسفند دولت وقت از مجلس اعتبار اضافی برای مبارزه با این بیماری را تقاضا کرد که به میلغ پانصد هزار تومان تصویب شد ولی موثر واقع نگردید.

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
  
 تیفوس از جمله بیماری هایی است که اخیرا از جهان ریشه کن شده است.

1890 - روزی که بیسمارک برکنار شد

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
بیسمارک

بیسمارک ـ مردی که به تدبیر او آلمان که به صورت امیر نشین های متعدد بود یکپارچه و یک قدرت در اروپایی شد 20 مارس 1890 از صدر اعظمی بر کنار و خانه نشین شد. وی با سه جنگ « محدود » دانمارک ، اتریش و فرانسه ــ سه مدعی ایالات آلمانی ــ را شکست داده بود و به هدف خود که ایجاد آلمان واحد بود و کسی قبلا تصورش را نمی کرد جامه عمل پوشانیده بود.
    
بیسمارک «جنگ محدود» را تعریف کرده ــ تعریفی که هنوز به قوت خود باقی است. طبق این تعریف، جنگ محدود ستیز مسلحانه میان دو طرف است که پای دیگران به آن کشانده نشود. وی گفته است که ورود سایر کشورها به یک جنگ محدود باعث نقض غرض و تغییرات سیاسی ــ جغرافیایی وسیع می شود و ای بسا که نتیجه کار هم معکوس باشد.
   
ویلهلم دوم که هنگام نشستن برجای پدر به عنوان قیصر آلمان 29 ساله بود بیسمارک را مانع جاه طلبی های خود می دید ولی به دلیل محبوبیت بیسمارک در جامعه المان قادر به تغییر او نیود و مترصد فرصت نشسته بود. دو سال بعد مخالفت پارلمان آلمان با یک برنامه اجتماعی بیسمارک که پارلمان عقیده داشت مآلا به زیان کارگران تمام خواهد شد این فرصت را به دست قیصر جوان داد. بیسمارک در صدد انحلال پارلمان و تجدید انتخابات برآمد که قیصر اورا به مذاکره دعوت کرد، ولی در ساعت مقرر بیسمارک به دیدار او نرفته بود. قیصر به کشف علت پرداخت و معلوم شد که بیسمارک به خواب افتاده و وقت ملاقات را از دست داده بود. با این کشف، قیصر با اعلام این که بیسمارک پس از این همه تلاش نیاز به استراحت دارد اورا معاف کرد.

1954 - در این روز در اسفندماه 1332 و هفت ماه پس از براندازی حکومت دکتر مصدق، راجرز استیونس سفیر تازه انگلستان در تهران اعلام کرد که میان انگلستان و آمریکا در قبال نفت ایران توافق حاصل شده است.

1956 - روز ملی و استقلال کشور افریقایی تونس

تونس، کوچکترین کشور شمال افریقا است که در میان کشورهای لیبی والجزایر قرار گرفته ودریای مدیترانه از شمال و شرق، آن را احاطه کرده است. وسعت این کشور، 163/610 کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود 10 میلیون نفر است. پیش‏بینی می‏شود که جمعیت تونس تا سال 2025م بیش از 12 میلیون نفر گردد. قریب به 99% مردم آن، مسلمان بوده و زبان رسمی کشور، عربی است. پایتخت این کشور، بندر تونس است که در ساحل خلیج تونس در کنار دریای مدیترانه قرار دارد. این بندر، یکی از زیباترین شهرهای شمال افریقاست. از شهرهای مهم آن صفاقس، اریانه و سوسه می‏باشد. نظام سیاسی تونس جمهوری و واحد پول آن دینار است. تونس تاریخ کهنی دارد و مرکز یکی از قدیمی‏ترین تمدن‏های جهان به شمار می‏آید. تونس از نظر اقتصادی در قیاس با سایر کشورهای افریقایى کشور پیشرفته‏ای محسوب می‏شود. این کشور که از قدیم‏الایام جزئی از امپراتوری وسیع اسلامی به شمار می‏رفت، در قرن شانزدهم تحتِ سیطره عثمانی درآمد. اما با این حال از نوعی خودمختاری داخلی برخوردار بود. دخالت دول اروپایى در این منطقه از قرن نوزدهم آغاز شد و در اواخر این قرن، تونس تحت‏الحمایه فرانسه گردید. بعد از جنگ جهانی اول حرکت استقلال‏خواهی تحت رهبری "نهضت دستور" شکل گرفت اما این حرکت سرکوب شد. بعد از جنگ جهانی دوم، مبارزات مسلحانه مردمی اوج گرفت در 20 مارس 1956 به استقلال این کشور با نظام سلطنتی انجامید. یک سال بعد از آن در ژوئیه، 1957م، حبیب بورقیبه که نخست‏وزیری تونس را برعهده داشت، با الغای رژیم سلطنتی و اعلام حکومت جمهوری، مقام ریاست جمهوری را در اختیار گرفت و به مدت 3 دهه، در این سمت باقی ماند.


2003 - حمله نظامی امریکا و انگلیس به عراق

بعد از یک سال رَجَز خوانی امریکا درباره عراق و تهدید به حمله به این کشور به بهانه تولید و انباشت سلاح‏های کشتار جمعی و علی‏رغم اعتراضات سراسری مردم جهان، شیطان بزرگ امریکا به همراه استعمار پیر انگلستان در روز بیست و نهم اسفندماه 1381 ش برابر با بیستم ماه مارس 2003 م به مردم بی‏دفاع عراق حمله کرده و جنگ تمام عیاری را آغاز کرد. در پی این جنگ خونین، بیش از هزار موشک کروز، هزاران بمب و ده‏ها هزار گلوله توپ و بمب‏های خوشه‏ای بر روی مردم عراق ریخته شد و هزاران نفر از زنان، مردان و کودکان عراقی به خاک و خون غلطیدند. کشتار دوازده هزار نفر از مردم، هم‏چنین تخریب خانه‏های مسکونی بی‏شمار، بیمارستان‏ها، تاسیسات اقتصادی، فرهنگی، مساجد، مجروح و معلول شدن ده‏ها هزار نفر و بر جای ماندن آثار زیان‏بار و خطرناک استفاده از سلاح‏های الکترومغناطیسی، شیمیایى و سایر سلاح‏های ممنوعه، از دیگر اثرات این حمله دهشتناک بود. سرانجام پس از سه هفته کشتار و تخریب و آواره کردن تعداد زیادی از ملت عراق توسط ارتش‏های متجاوزو انگلیس، بر اساس یک توافق میان امریکایى‏ها و صدام، ارتش عراق در برابر نیروهای اشغال‏گر تسلیم شد و این کشور در بیستم فروردین 1382 به اشغال کامل نظامیان مهاجم درآمد.

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟

 اولین اقدام امریکا پس از تسخیر کامل عراق، سرقت نفت این کشور بود و به فاصله یک هفته پس از فروپاشی رژیم صدام، وزارت جنگ امریکا (پنتاگون) به عنوان قیّم عراق به انعقاد قراردادهای کلان تحت عنوان بازسازی این کشور با شرکت‏های وابسته به دولت‏مردان امریکا اقدام کرده و مزدوران خود را برای رهبری عراق در نظر گرفتند. هم‏چنین پس از سقوط رژیم صدام و ورود مهاجمان به پایتخت، غارت وسیع اموال دولتی و نیز موزه ملی و بزرگ عراق و هزاران قطعه ارزش‏مند آن با هماهنگی نیروهای اشغال‏گر صورت گرفت و لطمات جبران ناپذیری به فرهنگ و تمدن گذشته این کشور وارد آمد. در عین حال طی ماه‏های بعد، از یک طرف مقاومت‏های مردمی در برابر حضور اشغال‏گران، شکل گرفت و از سوی دیگر ملت مسلمان عراق، که از حکومت دیکتاتوری حزب بعث و صدام، نجات یافته بودند، خواهان برپا شدن حکومت اسلامی شد. از طرف دیگر مخالفت افکار عمومی در سراسر جهان نسبت به ادامه اشغال عراق، و پیدا نشدن سلاح‏های کشتار جمعی در این کشور، باعث شد تا بسیاری از مقامات امریکایی و دیگر کشورها نسبت به مسئله تولید و انباشت این سلاح‏ها در عراق، اظهار تردید نموده و دولت بریتانیا نیز در اکتبر سال 2004م نسبت به ارائه اطلاعات غلط در آستانه جنگ، به صورت رسمی عذرخواهی نمود.

زادروزها

    1885 -  یوجن هریگل فیلسوف آلمانی
    ۱۹۸۴ - فرناندو تورس، بازیکن تیم ملی اسپانیا

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
فرناندو تورس

مرگ‌ها

    ۱۱۰۵ - آیزاک نیوتن، فیزیک‌دان، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و فیلسوف انگلیسی

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
آیزاک نیوتن

    ۱۳۷۲ - پولیکارپ کوش, فیزیک‌دان آمریکایی-آلمانی و برندهٔ مشترک جایزهٔ فیزیک نوبل سال ۱۹۵۵

29 اسفند - 20 مارس؛ در تاریخ چه گذشت؟
پولیکارپ کوش

*****
منابع:

-پایگاه نوشیروان کیهانی زاده
-ویکی پدیای فارسی
-صفحه امروز در تاریخ در توئیتر
-راسخون
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه