امروز 19 خرداد برابر با 9 ژوئن تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
برترین ها: امروز 19 خرداد برابر با 9 ژوئن تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

630 - روزي که «شهربراز» ژنرال مشهور ايراني کشته شد

نهم ژوئن سال 630 ميلادي اسپهبد شهربراز (شهروراز) ژنرال مشهور ايراني و فاتح مصر در شهر تيسفون كشته شد. وي پس از مرگ مرموز (احيانا قتل) اردشير سوم شاه 9 ساله ايران عملا به مدت 44 روز امور سلطنت ايران را به دست گرفته بود تا امپراتوري ما را از خطر اضمحلال برهاند. اين ژنرال بود كه اورشليم و دمشق را از روم شرقی پس گرفته، صليبي را كه مسيح بر آن مصلوب شده بود به تيسفون (مدائن) منتقل كرده، مصر را متصرف شده و در اسكندريه، پادگان ايراني را ساخته و مقام اداري گمارده بود. محبوبيت اين ژنرال در جامعه ايران آن زمان باعث تحريك احساس بخل و حسد خسرو پرويز (شاه وقت) نسبت به او شده بود و نقشه بركناري، تبعيد و حتي قتلش را كشيده بود كه اين خبر در جريان جنگ ايران با ارتش هراكليوس امپراتور روم شرقي به گوش او رسيد و وي را سست كرد و بعدا تا پايان كار خسرو پرويز عملا خود را منزوي ساخته بود.
    
19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
نگاره شهربراز روی سکه

پس از قتل خسرو پرويز و پايان حكومت قباد دوم جانشين او، بزرگان كشور با اين شرط با پادشاهي پسر خردسال قباد دوم موافقت كردند كه شهربراز نايب السلطنه شود و او پذيرفت. شهربراز با هراكليوس صلح كرد ولي خيلي زود متوجه شد كه كشور دچار بي نظمي و در آستانه هرج و مرج كامل است و هر صاحب قدرت، خودسرانه اجراي مقررات را به دست گرفته است و مسئله راه حلي جز توسل به روش نظامي (انجام مقررات، بي چون و چرا) ندارد و از بزرگان كشور خواست كه قدرت را به طور كامل تا زماني كه مسائل حل شوند به او بسپارند و سازمانهای اداری و فرمانداری ها به افسران ارتش واگذار شوند كه بزرگان چون منافع خودرا در خطر ديدند زير بار نرفتند ولی شهربراز با تکیه بر ارتش به مخالفت آنان اعتنا نکرد. اندكي بعد و به گونه ای ناگهانی، شاه خردسال كه نام اردشير سوم بر او گذارده شده بود درگذشت و شهربراز قدرت كامل را به دست گرفت كه بزرگان شايع كردند كه او اردشير خردسال را كشته است (برخي از مورخان رومي اين اتهام را تاييد كرده و شهربراز را عامل مرگ اردشير نوشته اند). اين شايعه قاطبه مردم و برخي از افسران جزء پادگان تیسفون را خشمگين كرد و در يك فرصت مناسب (با تطبیق تقویمها؛ در نهم ژوئن سال 63 میلادی) شهربراز را از ميان برداشتند و با قتل شهربراز سقوط امپراتوري ساسانيان تسريع شد.

1807 - اتحاد ایران و فرانسه (پیمان فینکِن اشتاین) و ورود تهران به میدان رقابت و دشمنی قدرت ها

نهم ژوئن 1807 و در اجرای پیمان امضاء شده در چهارم ماه می آن سال در کاخ فینکِن اشتاین واقع در پروس میان فرانسه و ایران معروف به «فرانکو ـ پرژین الیانس»، ژنرال کلود ماتیو (کُنت گاردان) با پیام ویژه مورخ سی ام ماه 1807 ناپلئون عازم تهران شد ـ پیمانی که بیش از پیش، ایران را به میدان رقابت های استعماری و دشمنی های قدرت های اروپایی بایکدیگر کشانید؛ کوچکتر شد و آسیب فراوان دید. طبق این پیمان، ناپلئون بناپارت تمامیت ایران را برسمیت شناخت و منطقه قفقاز جنوبی و شرقی ازجمله گرجستان را [که در آن زمان، روسیه به تفلیس و باکو نیرو فرستاده بود] بخشی از قلمرو ایران اعلام کرد و قول داد که به ایران کمک کند تا روسیه را از قلمرو تاریخی خود براند، اسلحه و مستشار نظامی و کارشناس به ایران بفرستد. درعوض، ایران متعهد شد که با دولت لندن دوستی نداشته باشد و به فرانسه کمک کند تا هندوستان را از چنگ انگلستان خارج سازد و برای رسیدن به این هدف با سران قبایل پشتون (افغانهای ساکن جنوب شرقی و مشرق افغانستان امروز، پاکستان شمال غربی و غرب و منطقه کویته) به تفاهم برسد که در مساعی مربوط به برچیدن استعمار لندن در هندوستان همکاری کنند.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟

این پیمان، دولت لندن را دچار وحشت کرده بود. ناپلئون قبلا در لشکرکشی به مصر، 15 هزار نظامی به سوئز (بندر شمالی دریای سرخ) فرستاده بود تا به هندوستان بروند و به تیپو صاحب (حکمران مستقل بخشی از هند) که با انگلیسی ها می جنگید کمک کنند.

دولت لندن برای مذاکره با دولت تهران پیرامون پیمان فینکِن اشتاین، سِر جان ملکُم را از هند روانه ایران کرد، ولی دولت تهران اجازه ورود به او نداد. ملکُم 29 دسامبر 1800 با دولت تهران پیمانی امضاء کرده بود که پیمان فیکن اشتاین عملا به آن پایان داده بود. طبق این پیمان که در کتب تاریخ معاهده «ژانویه 1801» نوشته شده است، دولت ایران متعهد شده بود که نه تنها از تعرّض پشتون ها به متصرفات دولت لندن در هندوستان جلوگیری کند بلکه مانع حملات قدرت های اروپایی [منظور روسیه و فرانسه] از طریق ایران به این سرزمین [هندوستان] شود. دولت تهران همچنین متعهد شده بود اجازه اقامت و فعالیت نامحدود در بنادر ایران به بازرگانان انگلیسی و هندی تبعه انگلستان بدهد و از چند نوع کالای انگلیسی (با ذکر نوع کالا) عوارض کمرگ دریافت نکند و در عوض، انگلستان به ایران اسلحه و مستشار نظامی بفرستد. انگلیسی ها بعدا با کشیدن خط مرزی «دوراند» و تقسیم قبایل پشتون [که اینک در پاکستان مسئله ساز شده اند] نگرانی خود از تعرّض به هندوستان را برطرف کردند.
   
با صلح تیلیست (آشتی ناپلئون با تزار روسیه در جولای 1807 و در جریان جنگ 1813 ـ 1804 ایران و روسیه)، بخش اصلی پیمان فینکن اشتاین کان کم یکن شد، ژنرال گاردان و مستشاران نظامی فرانسه ایران را ترک کردند و زمینه از سرگیری فعالیت های دولت لندن در تهران هموار شد که منجر به امضای معاهده 12 مارچ 1809 ایران و انگلستان گردید که بموجب آن دولت ایران پذیرفت که به جنگ با روسیه ادامه دهد و با فرانسه (دولت ناپلئون) و دولت های متخاصم انگلستان روابط دیپلماتیک عادی نداشته باشد. تاریخنگاران این معاهده را نشانه عمق ضعف تحلیل و ناآگاهی دولت تهران و بی توجهی به عواقب کار و قضاوت تاریخ خوانده و برخی هم آن را ننگین و شرم آور توصیف کرده اند. این تاریخنگاران نوشته اند که آشتی ناپلئون با تزار در تیلسیت بدون در نظرآوردن پیمان فینکن اشتاین یک بار دیگر بر فرضیه ماکیاولی (جدایی سیاست از اخلاق) صحه گذارد.

1822 - چارلز گرام مخترع دندان مصنوعي اين اختراع خود را به ثبت داد.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟

1287 - شورش مردم تبريز عليه خودكامگي محمدعلي شاه قاجار

در نوزدهم خرداد 1287 ش برابر با 9 جمادي الاول 1326 ق، انجمن ايالتي تبريز، تلگرافي به انجمن‏هاي ولايتي و علماي نجف ارسال داشت كه مفاد آن يادآور سوء نيت شاه در ويران ساختن بنيان مشروطه و خيانت به ملت بود. دسيسه‏ ها و نيرنگ‏هاي محمدعلي شاه، مردم تبريز را مطمئن ساخته بود كه شاه قاجار، هدفي جز سركوب آزادي خواهان ندارد. از اين روي، مردم اين شهر در قبال اقدامات شاه، واكنش شديدي از خود نشان دادند. قطع خطوط تلگراف از طرف دولت كه تنها راه برقراري تبريز به تهران بود، بدگماني مردم را افزود. همچنين تلگراف محمدعلي شاه نيز كه بار ديگر به دروغ او را پايبند مشروطه و هوادار مجلس معرفي مي‏كرد خشم مردم را بيشتر برانگيخت. از اين رو، شورش فراگير در شهر شكل گرفت كه به محاصره اين شهر و وقايع متعددي انجاميد.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
محمد علی شاه

1302 - استيضاح دولت مستوفي الممالك از سوي آيت‏ اللَّه سيدحسن مدرس

مدتي پس از كودتاي رضاخان در سوم اسفند 1299 دوره چهارم مجلس شوراي ملي افتتاح شد و در اين دوره نيز، شهيد حسن مدرس به نمايندگي مجلس انتخاب گرديد. او براي جلوگيري از قدرت يافتن سردار سپه، قصد داشت تا با استيضاح و بركناري مستوفي الممالك، صدراعظم احمد شاه قاجار، فردي ديگر را براي صدراعظمي روي كار بياورد. آيت‏اللَّه مدرس علاوه بر استيضاح مستوفي‏الممالك درباره رويه سياست خارجي، اين نخست‏وزير را داراي قدرت كافي براي مقابله و مبارزه و جلوگيري در برابر تندروي‏هاي سردار سپه ندانست و او را به شمشير مرصّع و تزئيني تشبيه كرد كه تنها در مجالس بزم به كار مي‏رود در حالي كه براي ايستادگي در برابر رضاخان، شمشير برنده و تيز لازم است. پس از بركناري مستوفي الممالك، مردم كه به وي حُسن‏ظن داشتند از مدرس به خاطر استيضاح انتقاد كردند. بعدها معلوم شد مخالفت مدرس و اكثريت مجلس، به دليل حفظ منافع ملت و جلوگيري از قدرتِ خطرناك رضاخان بوده است.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
آیت الله مدرس

1862 - لغو قانون برده‏داري در امريكا توسط آبراهام لينكُلْن

هنگامي كه آبراهام لينْكُلْن، در سال 1860م به رياست جمهوري امريكا انتخاب شد، شعار تبليغاتي خود جهت مبارزه با برده‏داري را دنبال كرد. اين امر، خشم ايالت جنوبي امريكا را كه طرفدار برده‏داري بودند برانگيخت، از اين رو، به تشكيل اتحاديه جديد و خودمختاري اقدام كردند. در اين حال جنگ بين ايالات شمالي و جنوبي آغاز شد و طرفداران بردگي عليه مخالفان آن به نبرد پرداختند. در گرماگرم جنگ‏هاي امريكا، در نهم ژوئن 1862م، به ابتكار آبراهام لينكلن و به دستور كنگره دولت‏هاي متحد شمالي امريكا، رژيم برده‏داري و خريد و فروش زنان و مردان سياه پوست، با نام كنيز و غلام در كليه ايالات شمال امريكا لغو شد. در ادامه اين امر، لينكلن، اعلاميه معروف آزادي بردگان را در سراسر امريكا صادر كرد و باعث شورش سياهان عليه اربابان سفيد پوست خود گرديد. اين امر سرانجام باعث شكست طرفداران برده‏داري و لغو بردگي در سراسر امريكا شد.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
آبراهام لينْكُلْن

1896 - اختراع آنتن امواج صوتي توسط گوليلمو ماركوني

گوگلیلمو مارکونی (به ایتالیایی: ‎Guglielmo Marconi‏) (۲۵ آوریل ۱۸۷۴ - ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۷) مهندس برق ایتالیایی و دریافت‌کننده جایزه نوبل بود که سیستم بی‌سیم تلگرافی یا همان رادیو را اختراع کرد. مارکونی رئیس فرهنگستان ایتالیا و عضو شورای عالی فاشیستی ایتالیا بود.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
گوگلیلمو مارکونی

در دسامبر سال ۱۹۰۱ او توانست فرضیه امواج رادیویی که تحت تأثیر چرخش زمین و در مدار آن قرار نمی‌گرفتند را اثبات کند. او با بیان این فرضیه اقدام به مخابره کردن اولین سیگنالهای امواج رادیویی در اقیانوس اطلس میان پولدهو[، کورن وال و سنت جونز، نیوفوندلند به فاصله ۲۱۰۰ مایلی مخابره کرد.

سالهای ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۲ او اختراعات دیگری را به ثبت رساند. در ۱۹۰۲ در طول سفر دریایی خود به فیلادلفیای آمریکا تأثیرات روشنایی روز و ارتباط مستقیم آن با ارتباطات و امواج بی سیم را کشف کرد و در همان سال امتیاز ردیاب مغناطیسی خود را که پس از آن تبدیل به گیرنده استاندارد امواج رادیویی شد ثبت نمود. این گیرنده برای سالهای طولانی یک الگوی استاندارد و جامع بود.

1952 - نطق تاريخي دكتر مصدق در دادگاه لاهه

19 خرداد سال 1331 (9 ژوئن 1952) روزي است كه دكتر محمد مصدق رئيس دولت وقت در دادگاه جهاني لاهه نطق تاريخي خودرا در دفاع ازايرانيان ايراد كرد و وجدان جهانيان را متوجه نقض حقوق ملل ضعيف ساخت.

دكتر مصدق در اين نطق گفت كه وجدان جهانيان نبايد اجازه دهد كه حقوق ملل ضعيف پايمال شود؛ جهانيان بايد از ملل كوچكتر كه براي احقاق حقوق خود و استفاده از حاكميت ملي و استقلال بپا مي خيزند در برابر دولتهاي داراي قدرت نظامي، تبليغاتي و نفوذ سياسي وسيع دفاع كنند. ما ـ ايرانيان ـ كاري جز گرفتن حق مسلم خود نكرده ايم.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
در جلسه دادگاه جهاني ـ عکس از ICJ

دكتر مصدق قضات دادگاه لاهه را از آلوده كردن خود به سياست برحذر داشت و اشاره كرد كه قاضي بايد حق را از زورگو و غاصب آن بگيرد نه جانب طرف برتر را.
    
دكتر مصدق پس از ايراد نطق طولاني خود، دفاع قضايي از حقوق ايران در برابر شكايت انگلستان را به پروفسور رولنRolin ــ حقوقدان بلژيكي كه به وكالت از ايران انتخاب شده بود سپرد.
    
دکتر مصدق بعدا در يك مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به پرسش يک روزنامه نگار درباره ميزان اميد او به سازمانهاي بين المللي از جمله دادگاه لاهه، خواستار اصلاح منشور ملل و واگذاري تصميم گيري ها، از شوراي امنيت به مجمع عمومي سازمان ملل شد و گفت كه سازمان ملل بايد تنها «دمكراسي» ها را به عضويت بپذيرد نه هر دولت را. دولت يک كشور غير دمكراتيك مي تواند عضو ناظر باشد، نه صاحب راي، «دمكراسي» يک حق است و حقوق انسان بايد رعايت شود و محترم باشد و ناقض اين حقوق به مجازات برسد تا اين مجازات وسيله تنبّه باشد.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
پيش از رسميت يافتن جلسه دادگاه جهاني نصرالله انتظام ديپلمات ايراني با مصدق نجوا مي کند ـ عکس از ICJ

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
پروفسور رولن (بلژيکي) وکيل قضايي ايران در کنار مصدق در جلسه دادگاه جهاني(ICJ)

1962 - آتش‏‌سوزي بزرگ دانشگاه الجزيره و نابودي 500 هزار جلد كتاب نفيس

در نهم ژوئن 1962م بر اثر آتش‏سوزي بزرگ دانشگاه الجزيره در پايتخت كشور الجزاير، بيش از پانصد هزار نسخه از كتاب‏هاي نفيس كتابخانه اين دانشگاه از بين رفت. اكثر كتاب‏هاي سوخته شده، از منابع و مآخذ مهم وكم نظير بودند. حريق دانشگاه الجزيره و كتابخانه آن توسط افراد ارتش سرّي فرانسه در الجزيره صورت گرفته بود. ارتش سري از نظاميان فرانسوي مخالف اعطاي استقلال به الجزاير تشكيل شده بود. اين حريق يكي از ده‏ها آتش‏سوزي بود كه در اين روز در الجزاير روي داد و در غالب آن‏ها، افراد ارتش سري فرانسه دست داشتند.

1980 - بني صدر عزل شد

ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهور در مصاحبه اي كه 19 خرداد 1359 (نهم ژوئن 1980 و سه ماه و ده روز پیش از آغاز جنگ عراق و ایران) انتشار يافت گفت: "بدترين شكل اجراي حاكميت، اعمال خشونت است.". وي اخطار كرد كه در برابر عمل خلاف قانون دست روي دست نمي گذارد و آرام نمي نشيند. او گفت: " در جمهوري اسلامي، گروهي مايلند من رئيس جمهور باشم ولي آنان ـ خود ـ وظايف مرا انجام دهند. بني صدر كه یک سال بعد مجبور به فرار از ايران و اقامت در اروپا [فرانسه] شده است در اين مصاحبه به زعم خود، «فرصت طلبان» را تهديد كرد و گفت كه عده اي طالبند قدرت منحصرا در دست آنان باشد.
    
19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
بني صدر در سال 2014

درست یک سال بعد در خرداد ماه، روزنامه او، «انقلاب اسلامي» را توقيف کردند. کیهان در صفحه اول شماره 18 خرداد 1360 خود اظهارت بنی صدر درباره توقیف روزنامه انقلاب اسلامی را چاپ کرد که گفته بود که با توقیف روزنامه اش، کارنامه و پیام های او به صورت نوار و اعلامیه (بروشور) پخش خواهد شد [این صفحه اول کیهان در زیر کپی شده است]. سه روزبعد، کیهان خبر عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا (نیروهای مسلح) را در صفحه اول خود (شمار 21 خرداد 1360) چاپ کرده بود [که کپی این صفحه نیز در زیر آمده است]. کیهان نوشته بود که عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا به فرمان امام خمینی ـ ولی فقیه انجام شده است. همین روزنامه در صفحه اول شماره یکم تیرماه 1360 خود نوشت که 177 نماینده مجلس با شعار مرگ بر آمریکا، عدم کفایت سیاسی بنی صدر را تصویب کردند و امام وی را از ریاست جهموری عزل کرد. کیهان افزوده بود که بنی صدر که تحت تعقیب قرار گرفته فراری است. (این صفحه نیز در زیر کپی شده است).
   
در پی عزل و فرار بنی صدر برخي از كاركنان دفتراو (دفتر رياست جمهوري) نیز بازداشت شدند. طولی نکشید که اعلام شد بنی صدر به پاریس گریخته و روزنامه انقلاب اسلامی را در آنجا منتشر می کند.

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
صفحه اول کیهان مورخ 18 خرداد 1360

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
صفحه اول کیهان مورخ 21 خرداد 1360

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟   
صفحه اول کیهان مورخ یکم تیرماه 1360

زادروزها

    ۱۶۷۲ - زادروز پتر یکم معروف به «پتر کبیر»، تزار و امپراتور روسیه
    ۱۸۴۳ - زادروز برتا سوتنر رمان‌نویس، فعال صلح‌طلب اهل اتریش، نخستین زن برندهٔ جایزه صلح نوبل

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
برتا سوتنر

    ۱۸۹۸ - زادروز کورتزیو مالاپارته نویسنده و خبرنگار ایتالیایی
    ۱۹۶۱ - زادروز مایکل جی فاکس بازیگر کانادایی

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
جانی دپ

    ۱۹۶۳ - زادروز جانی دپ هنرپیشه آمریکایی
    ۱۹۷۸ - زادروز میروسلاو کلوزه فوتبالیست آلمانی

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
میروسلاو کلوزه

    ۱۹۸۱ - زادروز ناتالی پورتمن بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان آمریکایی-اسرائیلی سینما و تلویزیون، برندهٔ جایزه اسکار
    ۱۹۸۴ - زادروز وسلی اسنایدر بازیکن تیم ملی فوتبال هلند و تیم گالاتاسرای

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
ناتالی پورتمن

    ۱۹۸۴ - مسعود شجاعی، فوتبالیست ایرانی.
    ۱۳۴۹ - امین حیایی، بازیگر ایرانی

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
امین حیایی

درگذشت‌ها

    ۶۸ - درگذشت نرون امپراتور روم
    ۱۸۷۰ - درگذشت چارلز دیکنز رمان‌نویس شهیر انگلیسی دورهٔ ویکتوریا

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
چارلز دیکنز

    ۱۹۵۹ - درگذشت آدولف وینداوس شیمیدان، طبیعی شناس آلمانی، برندهٔ جایزهٔ نویل شیمی ۱۹۲۸
    ۱۹۷۳ - درگذشت اریش فن مانشتاین فیلد مارشال آلمانی در دورهٔ رایش سوم

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
آدولف وینداوس

    ۱۹۷۴ - درگذشت میگل آنخل آستوریاس شاعر و نویسنده گواتمالائی
    ۱۹۹۴ - درگذشت یان تینبرگن اقتصاددان، برندهٔ اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
میگل آنخل آستوریاس

    ۱۳۸۶ - درگذشت پرویز ورجاوند، باستان‌شناس و سیاست‌مدار ایرانی

19 خرداد - 9 ژوئن؛ در تاریخ چه گذشت؟
پرویز ورجاوند

*****
منابع:

-پايگاه نوشيروان کيهاني زاده
-ویکی پدیای فارسی
-صفحه امروز در تاریخ در توئیتر
-راسخون
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه