امروز 15 مهر برابر با 7 اکتبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
برترین ها: امروز 15 مهر برابر با 7 اکتبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:

516 - شرح ديدار نخستين هيات ديپلماتيك دائم ايران درچين

نهم اكتبر سال 516 ميلادي نخستين سفير دائمي ايران در چين كه با 90 تن همراهان خود وارد پايتخت اين كشور شده بود طي تشريفات مفصلي نامه خود را به وودي Wudi امپراتور تسليم و همرانش را معرفي كرد. درميان همراهان سفير ؛ يك موبد زرتشتي، 21 نظامي، سه ديپترتار(دفتردار ـ يا منشي) ، 4 مترجم، دو معمار و ... ديده مي شدند. اين نخستين بار بود كه ايران با يك هيات ديپلماتيك، روحاني به يك كشور بيگانه مي فرستاد، زيرا دولت وقت ايران در صدد تحميل دين ايرانيان به ملل ديگر نبود.
    
سفير ايران به امپراتور چين توضيح داد كه معماران براي ساختن بناي سفارتخانه و نظاميان براي محافظت از جان هيات ديپلماتيك، و موبد نيز براي اجراي آيين هاي ديني براي اعضاي هيات با او آمده اند و اضافه كرد از آنجاكه «سفارتخانه» قلمرو ايران بشمار خواهد آمد، ما نمي توانيم نگهباني از آن را به خارجي بسپاريم.
    
15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
"وودي" امپراتور چين

سفير ايران به امپراتور چين گفت كه بعد از قسطنطيه (پايتخت روم شرقي) ، اين دومين هيات ديپلماتيك ايران در يك كشور خارجي خواهد بود و افزود كه از زمان «قباد ساساني»، بودائيان در ايران خاوري (افغانستان امروز) آزادي مذهبي به دست آورده اند، زيرا كه همسر قباد، دختر رئيس هون ها، آيين بودايي داشت.
    
«دواگرلينك» همسر امپراتور و قائم مقام او كه در مراسم حضور داشت ابراز تمايل به بحث و گفتگو با موبد كرد.
   
نوشته هاي ديگر حكايت دارد كه همسر امپراتور پس از چند جلسه بحث با موبد اعزامي، با اين که شاخه اي از بودائيسم موسوم به «ماهايانا Mahayana » در پايتخت چين (در آن زمان شهر لوايانگLuoyang) پيروان فراوان داشت، شيفته آيين زرتشت شد و موبد اجازه ترويج آن را در چين و ايجاد معبد و آتشكده يافت و ظرف 15 سال چهار آتشكده در چين ساخته شد. ساختمان سفارت نيز ظرف سه سال بپايان رسيد. رفتار دوستانه چينيان نسبت به ايرانيان سبب شد كه در سده بعد گروهي از ايرانيان به چين هم مهاجرت كنند.
   
 يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني ايران پس از عقب نشيني از برابر اعراب مسلمان و استقرار در خراسان، از امپراتور چين استمداد کرد که اجابت نشد. با و جود اين، فيروز پسر يزدگرد سوم به چين رفت تا با جمع آوري نيرو از پيشروي اعراب در شرق ايران جلوگيري كند که موفق نشد و با دست خالي به ايران خاوري بازگشت

641 - چهار فرمانده عرب براي تصرف چهار منطقه ايران

عمر ابن خطاب خليفه وقت در روزي كه با احتساب تقويم ها هفتم اكتبر سال 641 ميلادي است براي تصرف خراسان؛ احنف ابن قيس، براي تصرف كرمان؛ سهيل ابن عدي، براي تصرف سيستان؛ عاصمه ابن عمر و براي تصرف اصفهان ؛عبدالله ابن عتبان را انتخاب كرد. ارتش ايران 27 سپتامبر سال 637 ميلادي در نبرد قادسيه از اعراب مسلمان شکست خورده بود که متعاقب آن، اعراب تيسفون پايتخت را تصرف و به تعقيب يزدگرد سوم شاه وقت كه از تيسفون عقب نشيني كرده بود پرداخته و در دو جنگ ديگر، جلولا و نهاوند، نيز او را شكست و به خراسان فراري داده بودند كه در "مرو" ترور شد. اعراب سپس ايران را شهر به شهر تصرف کردند.

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
يزدگرد سوم

1571 - نبرد دريايي لپانتو، يک نقظه بازگشت و آغاز استعمار آسيا توسط اروپاييان

نبرد دريايي «لپانتو Lepanto ـ محلي در مدخل خليج كورنت در مديترانه، غرب يونان» هفتم اكتبر 1571 ميان ناوگان عثماني و ناوگان چند دولت مسيحي كه پاپ وقت "پي پنجم" آنها را بسيج كرده بود روي داد كه در آن، ناوگان عثماني به فرماندهي علي پاشا 180 كشتي از دست داد و شكست خورد و برتري خود را در مديترانه به دولتهاي مسيحي مجاور اين دريا باخت. اين آخرين جنگ دريايي بود كه در آن از كشتي هاي پاروزن استفاده شده بود.

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
    
ميگوئل دو سروانتس داستان نويس معروف اسپانيايي از سربازان اين جنگ و در ميان سپاهيان مسيحيان بود.
    
مورخان، نبرد دريايي "لپانتو" را يک نقطه بازگشت در تاريخ ذکر کرده اند زيرا که سرآغاز برتري اروپاييان بر شرق و آغاز استعمار آسيا توسط چند قدرت اروپايي و انتقال ثروت به اروپا شد. قدرت هاي اروپايي در قرن 21 هم مي خواهند که به نام "ناتو" و اتحاديه اروپا به سلطه خود بر آسيا و قدرت نمايي ادامه دهند. مداخله برخي از اين دولتها در افغانستان در همين راستا صورت گرفته است.

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
ميگوئل دو سروانتس

1286 ش - تصويب متمم قانون اساسي؛  طرح قرارداد تقسيم ايران!

مجلس شوراي ملي 15 مهر ماه سال 1286 هجري خورشيدي در نخستين روز از دومين دوره تاسيس خود متمم قانون اساسي را تصويب كرد. بيشتر اصول قانون اساسي وقت در همين متمم گنجانيده شده بود زيرا كه اصل قانون اساسي، شكل مقدمه و اعلاميه داشت. حقوق ملت در همين متمم آمده بود.
    
15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
علاء السلطنه

متمم قانون اساسي درست پنج روز پس از رد شفاهي قرارداد تقسيم ايران ميان انگلستان و روسيه به دو منطقه نفوذ (منعده در اوت 1907 در سن پترزبورگ) از سوي نمايندگان مجلس و بيرون راندن علاء السلطنه وزير امورخارجه وقت از جلسه به تصويب رسيد. علاء السلطنه پس از تاييد انتصابش از سوي مجلس، در همان جلسه گزارش قرارداد سن پترزبورگ (تقسيم ايران) را قرائت كرده بود. رئيس الوزراء وقت، خود جرات اين كار را نداشت و منتظر شده بود تا انتصاب وزير امورخارجه تصويب شود و او (وزير) اين كار را بكند.

1943 - ژاپني ها يکصد اسير نظامي آمريکا را در جزيره «ويک wake»اعدام کردند.

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

2001 - ارتش ایالات متحده آمریکا حمله به افغانستان را با هدف براندازی حکومت طالبان و دستگیری اعضای القاعده در این کشور، آغاز کرد.

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

زادروزها

    ۱۸۸۵ - زادروز نیلز بور فیزیکدان دانمارکی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک
    ۱۹۰۰ - زادروز هاینریش هیملر فرمانده اِس اِس و از مردان مقتدر آلمان نازی و مسئول اصلی هولوکاست

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
نیلز بو

    ۱۹۲۸ - زادروز سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایرانی
    ۱۹۳۱ - زادروز دزموند توتو فعال صلح و رهبر جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی، برندهٔ جایزه نوبل صلح سال ۱۹۸۴

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
هاینریش هیملر

    ۱۹۵۲ - زادروز ولادیمیر پوتین دومین رئیس جمهور کشور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
ولادیمیر پوتین

    ۱۹۸۲ - زادروز جرمین دفوبازیکن فوتبال اهل انگلستان

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
سهراب سپهری

    ۱۳۱۶ - زادروز رضا کرم‌رضایی، بازیگر، نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان و مترجم ایرانی

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
رضا کرم‌رضایی

درگذشت‌ها

    ۹۲۹ - درگذشت شارل ساده پادشاه فرانسه از سال‌۸۹۸ تا ۹۲۲ (میلادی)
    ۱۷۰۸ - درگذشت گورو گوبیند سینگ دهمین گورو در آئین سیک

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
ادگار آلن پو

    ۱۸۴۹ - درگذشت ادگار آلن پو نویسنده داستان‌های کوتاه، شاعر و منتقد آمریکایی
    ۱۹۲۶ - درگذشت امیل کریپلین روانپزشک آلمانی

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
رستم گیو

    ۱۹۸۰ - درگذشت رستم گیو مؤسس بنیاد خیریه گیو و سناتور مجلس سنا اهل ایران
    ۲۰۰۶ - درگذشت آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل روسیه

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
آنا پولیتکوفسکایا

    ۲۰۰۸ - درگذشت جرج پالاده زیست‌شناس یاخته‌ای رومانیایی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال

15 مهر - 7 اکتبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
جرج پالاده

*****
منابع:

-پايگاه نوشيروان کيهاني زاده
-ویکی پدیای فارسی
-صفحه امروز در تاریخ در توئیتر
-راسخون
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه