امروز 10 مرداد برابر با 1 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها:امروز 10 مرداد برابر با 1 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:


داستان شنیدنی نامگذاری ماه آگوست

نامگذاری ماه آگوست (آگست ـ اوت)، هشتمین ماه میلادی در تقویم گریگوری (یونیورسال) داستانی جالب دارد، از این قرار:

در تقویم رومی که به دستور «ژولیوس سزار» در قرن یکم پیش از میلاد تدوین شده بود، «سال» بمانند تقویم ایرانیان از مارس (نوروز) آغاز می شد، ماه آگوست کنونی که ماه هشتم است در آن زمان ماه ششم بود و Sextilis (ماه ششم) خوانده می شد. ماه پیش از آن را به این مناسبت که ژولیوس سزار در آن به دنیا آمده بود، ژولای (جولای ـ ژوئیه) نامگذاری کرده بودند که پس از گذشت بیش از دو هزار سال به همین نام باقی مانده است.
   
10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
اوگوستوس

پس از سزار، پسر خوانده او «گایوس اوکتاویوس Gaius Octavius» به سمت امپراتور انتخاب شد و سزار اوکتاویانوس نام گرفت. سنای روم پس از غلبه اوکتاویانوس بر مخالفین و در صدر آنان مارکوس آنتونیوس و زنش کلئوپاترا ـ ملکه یونانی تبار مصر، وی را لقب «اوگوستوس Augustus» داد و پیشنهاد اورا که به تنهایی حکومت کند و شریک نداشته باشد تصویب کرد. گام بعدی اوگوستوس که پا در جای پای پدرخوانده اش می گذاشت، قرار دادن نام خود بر یکی از ماههای سال بود و ماه ششم را که متعاقب ماه ژولای (ماه ژولیوس سزار) بود برگزید و آن را «اوگوست» نامید که هنوز باقی مانده است. کار بعدی او که خودخواهی محض خوانده شده است این بود که اعلام کرد ماه اوگوست باید بمانند ماه ژولای 31 روزه باشد تا دست کمی از ماه ژولیوس سزار نداشته باشد که عملی شده است و به این ترتیب، سال میلادی که خورشیدی است دارای هفت ماه 31 روزه است!

اوگوستوس پس از 40 سال حکومت در نوزدهم اوگوست (ماهی که به نام خودش بود) در سال 14 میلادی درگذشت.

از کارهای دیگر اوگوستوس که به میراث باقی مانده و برخی از دولتها در طول تاریخ و تا به امروز از آن استفاده کرده اند، اصطلاح «صلح رومی ـ Pax Romana» است. وی در حالی که که روم دَمی از جنگ با این و آن فراغت نداشت می گفت که دولت روم با هیچ دولتی سر جنگ ندارد و تجاوزی از ناحیه روم صورت نمی گیرد و جنگهایی که انجام می شود، تنها به خاطر صلح و حفظ امنیت اتباع روم است و تعرض محسوب نمی شوند!

1286 - تجاوز نظامی امپراتوری عثمانی به مرزهای غربی ایران

دولت عثمانی در آغاز مشروطیت و زمانی که دو��ت ایران درگیر مسائل داخلی و مبارزه با آزادی خواهان و مشروطه‏ طلبان بود، با فرصت‏ طلبی، چند منطقه از نواحی مرزی ایران را مورد تجاوز قرار داد و برخی مناطق را به اشغال خود درآورد. در این میان، بر اثر اعتراض شدید روسیه و انگلستان، عثمانی مجبور به تخلیه آن نواحی گردید، اما با حملات دیگر، آن مناطق را دوباره تصرف کرد. این بار نیز بر اثر اعتراض روسیه و انگلستان، نیروهای عثمانی عقب‏ نشینی کردند. اعتراض این دو دولت به خاطر ایران دوستی و یا رعایت حقوق بین‏الملل نبود بلکه آنان درصدد بودند تا ایران و منافع آن را خود به تنهایی به یغما ببرند و مزاحمی نداشته باشند. چنان که در این مسیر قراردادهای استعماری فراوانی علیه ایران امضا کردند. به طوری که ایران را به سه منطقه نفوذ روس و انگلیس و بی‏طرف تقسیم کرده و به طور ثابت در کشور حضور نظامی داشتند.

1914 - اعلان جنگ آلمان به روسیه در آغاز جنگ جهانی اول

دو روز پس از حمله اتریش به صربستان و آغاز جنگ جهانی اول در 28 ژوئیه 1914م، دولت روسیه اعلام داشت که از استقلال و تمامیت ارضی صربستان در مقابل اتریش حمایت خواهد کرد. از این رو، در 31 ژوئیه همین سال، کشور روسیه و اتریش، هر دو اعلام بسیج عمومی کردند. روز بعد در اول اوت 1914م، آلمان که مترصّد فرصتی برای آغاز جنگ با روسیه و توسعه قلمرو امپراتوری خود به طرف شرق بود به روسیه اعلان جنگ داد و قریب چهار میلیون سرباز را برای جنگ بسیج کرد. این جنگ چهار سال به طول انجامید و 16 کشور جهان، بیش از 65 میلیون نفر را بسیج کرده بودند. تلفات این جنگ بیش از 8 میلیون کشته و میلیون‏ها زخمی برآورد گردید. در جنگ جهانی اول، سراسر اروپا و بخش‏هایى از جهان عرصه زد و خورد نظامی بود. اگر چه این جنگ نشانگر روحیه قدرت و تجاوزگری استعمارگران غربی بود و لیکن نتیجه تاسف‏بار آن بیش از همه دامنگیر ملل مسلمان گردید زیرا در جریان این جنگ خانمان‏سوز، قدرتهای استعماری و حیله‏گر غربی، بزرگترین قدرت اسلامی جهان یعنی امپراتوری عظیم 600 ساله عثمانی را که تا آن زمان در برابر هدفهای شیطانی و تجاوزگرانه آنان به خوبی مقاومت می‏کرد با توسل به حیله‏های مختلف تجزیه کرده و جهان اسلام را دچار خلأ قدرت سیاسی نمودند.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

1936 - بازی های المپیک سال 1936 در برلین

هشتمین دور تازه بازیهای المپیک در این روز در سال 1936 در شهر برلین آغاز شد و هیتلر از آن وسیعا بهره برداری تبلیغاتی کرد. برای انجام این دور مسابقه ها که در آن ورزشکارانی از 52 ملت شرکت کرده بودند بزرگترین استادیوم آن زمان جهان ساخته شده بود. این استادیوم در طول دو سال آماده شده بود. هیتلر در مراسم آغاز این مسابقه ها شرکت کرده بود و ورزشکاران از برابر او رژه رفته بودند و 3 هزار کبوتر پرواز داده شده بود. در مراسم گشایش این بازی ها یکصد هزار تن و عمدتا آلمانی حضور یافته بودند و برای هیتلر سرود خوانده و کف زده بودند. در این مراسم، هیتلر با چند ورزشکار عکس گرفت. حزب نازی آلمان (حزب ناسیونال سوسیالیست) سه سال پیش از آن انتخابات را برده و به قدرت رسیده بود.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
هیتلر در مراسم گشایش بازی ها، شاخه زیتون را از قهرمان یونانی نخستین دور تازه المپیک ( 1896) دریافت می دارد. این شاخه از یک درخت زیتون در کوه المپ ـ زادگاه این مسابقه های مسالمت آمیز جدا شده بود.
10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
در مراسم گشایش بازی ها، هیتلر با چند ورزشکار این عکس را گرفت

1950 - جزیره گوام واقع در اقیانوس آرام یک منطقه آمریکایی اعلام شد. گوام که قبلا متعلق به اسپانیا بود در پی جنگ آمریکا و اسپانیا، از آغاز قرن 20 به آمریکا منتقل شده بود که در جریان جنگ جهانی دوم موقتا به تصرف ژاپن در آمده بود.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
گوام، یک جزیره زیبا

1952 - دستور دکتر مصدق به خروج اشرف پهلوی از ایران

به دستور دکتر محمد مصدق رئیس دولت وقت، یکم آگوست 1952 (دهم امُرداد 1331) اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه وقت، ایران را ترک کرد و روانه اروپا شد. مصدق برای قطع اِعمال نفوذ و نیز پیشگیری از توطئه احتمالی اشرف بر ضد دولت خود و همکاری با عوامل بیگانه ،دستور داده بود که از کشور خارج شود. مصدق می دانست که اشرف از ورود به توطئه بر ضد دولت او خودداری نمی کند و سازمان اطلاعات شهربانی (پلیس) را مامور گزارش تماسهای او کرده بود. مصدق با مداخله بستگان و نزدیکان شاه در امور کشور شدیداً مخالف بود. وی بارها در جلسات شورای وزیران و در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی های خود گفته بود که هیچ عاملی بیش از مداخله و اِعمال نفوذ اصحاب نام و متنفذان در معاملات دولتی، انتصابات، صدور پروانه ها، طرح قوانین و اموری نظیر اینها مردم را عصبی و آماده عصیان نمی کند. این مداخلات همه قشرها را خشمگین می سازد بویژه طبقه منوّر (روشنفکر) و طبقه متوسط جامعه را که کوشش ما بر افزایش شمار اعضای این دو طبقه است.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
اشرف پهلوی [در سال 2012 نود و سه ساله] در چهار مرحله عمر ـ دفتر اشرف در دهه های 1340 و 1350 به روزنامه های تهران تاکید کرده بود که با اخبار مربوط به او، از عکس هایی استفاده کنند که قبلا به آنها داده شده است

اشرف یک سال بعد در همین زمان (در آستانه براندازی 28 امُرداد 1332 = آگوست 1953) به گونه ای محرمانه به ایران بازگشت!. همزمان، سرهنگ شوارتسکوف ـ افسر آمریکاییِ کارشناس امور پلیسی ـ هم وارد تهران شده بود و ....

1990 - روز جهانی شیر مادر

استفاده گسترده از شیر خشک و غذاهای کودک در ایام پس از جنگ جهانی دوم به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته رشد چشم‌گیری یافت که همین امر، باعث نگرانی جوامع جهانی گردید. ترویج تغذیه با شیر مادر و افزایش آگاهی عموم از خواص منحصر به فرد این شیر در سلامتی کودک و حفظ و تداوم شیردهی مادران، نیازمند گامی بزرگ و اساسی بود.

بر همین اساس، در اول اوت ۱۹۹۰م سازمان بهداشت جهانی با همکاری یونیسف طی اجلاسی در شهر فلورانس ایتالیا، بیانیه‌ای را در تداوم، ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر به امضا رساند. در این بیانیه بر اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر در شش ماه اول زندگی و تأثیر آن برتندرستی کودک و مادر تأکید شده است.

1361 - سالروز بنیانگذاری دانشگاه آزاد اسلامی و نخستین دانشگاه آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

2003 - 30 میلیون دلار پاداش لو دادن مخفی گاه دو پسر صدام حسین

مقامات مربوط دولت آمریکا یکم آگوست 2003 تصویب کردند که 30 میلیون دلار جایزه «لو دادن» دو پسر صدام حسین به فردی که نشانی مخفیگاه آنان را به نظامیان آمریکایی داده بود پرداخت شود، ولی از افشاء نام این فرد خودداری شده بود. گویا این فرد مالک همان خانه ای در موصل بود که دو پسر صدام، نوه او (پسر 14 ساله قُصی به نام مصطفی) و یک محافظ (بادی گارد) در آنجا پنهان شده بودند. اینان به مالک خانه اعتماد داشتند که به آنجا رفته بودند. عُدی Uday پسر بزرگتر متولد ژوئن 1964 و قُصی Qusai متولد ماه می 1966 بود. معلوم نیست عُدی و قُصی صدام حسین و نوه 14 ساله او از چه زمانی در این خارج واقع در موصل (شمال عراق) بسر می بردند. زمان لو داده شدن این خانه نیز گزارش نشده است.
   
درعملیات تصرف خانه در 22 جولای 2003 بیش یکصد نظامی و چند هلی کوپتر شرکت کردند و عملیات نزدیک به شش ساعت طول کشید. نظامیان تلاش بسیار کردند که پسران صدام را زنده دستگیر کنند که موفق نشدند و تیراندازی از داخل خانه قطع نمی شد.
   
طبق پاره ای از گزارشهای تایید نشده که از رادیو اسرائیل هم پخش شد، برنده پاداش 30 میلیون دلاری یک تاجر عراقی به نام «نواف زیدان» بوده است.
 
دولت آمریکا قبلا برای دستگیری و یا سر هرکدام از این دو برادر (پسران صدام) 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود و برای سر صدام 25 میلیون دلار.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
دو پسر صدام در کنار هم: در زنده بودن و پس از کشته شدن

زادروزها

    ۱۰ پیش از میلاد - زادروز کلودیوس، امپراتور روم.
    ۱۲۶ - زادروز پرتیناکس امپراتور روم به مدت سه ماه.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
ژان-باتیست لامارک

    ۱۷۴۴ - زادروز ژان-باتیست لامارک زیست شناس فرانسوی.
    ۱۸۱۹ - زادروز هرمان ملویل رمان‌نویس،شاعر و نویسنده داستان‌های کوتاه آمریکایی ، خالق رمان موبی دیک.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
هرمان ملویل

    ۱۹۲۴ - زادروز عبدالله بن عبدالعزیز ششمین پادشاه عربستان سعودی.
    ۱۹۳۶ - زادروز ایو سن لوران طراح لباس مشهور فرانسوی.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
عبدالله بن عبدالعزیز

    ۱۳۱۹ - زادروز محمود دولت‌آبادی نویسنده معاصر ایرانی است. او نویسنده رمان مشهور کلیدر است.
    ۱۹۴۴ - زادروز محمد سریر آهنگ‌ساز و موسیقی‌دان ایرانی ، رییس هیأت مدیرهٔ خانه موسیقی ایران.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
محمود دولت‌آبادی

    ۱۹۸۴ - زادروز باستیان شواینشتایگر بازیکن فوتبال اهل آلمان.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
محمد سریر

درگذشت‌ها

    ۳۰ پیش از میلاد - خودکشی مارک آنتونی، سیاستمدار و ژنرال رومی و دوست نزدیک ژولیوس سزار و رقیب اکتاویان.
    ۵۲۷ - درگذشت ژوستین یکم، امپراتور بیزانس.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
مارک آنتونی

    ۲۵۳ - درگذشت تربونیانوس گالوس امپراتور روم.
    ۱۱۳۷ - درگذشت لویی ششم پادشاه فرانسه.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
ملکه آن

    ۱۷۱۴ - درگذشت آن بریتانیای کبیر ملکه انگلستان، اسکاتلند و ایرلند.
    ۱۸۶۷ - درگذشت شارل بودلر، شاعر فرانسوی.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
شارل بودلر

    ۲۰۰۵ - درگذشت فهد بن عبدالعزیز پنجمین پادشاه عربستان سعودی.
    ۲۰۰۹ - درگذشت کرازون آکینو سیاستمدار اهل فیلیپین و رئیس جمهور آن کشور از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲.

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
فهد بن عبدالعزیز

    ۱۳۹۳ - درگذشت حسین معدنی مربی تیم ملی والیبال ایران

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟
حسین معدنی

*****
منابع:

-پایگاه نوشیروان کیهانی زاده
-ویکی پدیای فارسی
-صفحه امروز در تاریخ در توئیتر
-راسخون
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه