بیمه حوادث طراحی شده تا به طور کلی هزینه های ناشی از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و صدمات جراحت بر اثر حادثه را پوشش دهد. این بیمه نامه برخی خطرها را در دسته خطرهای اصلی و برخی دیگر را در دسته خطرهای فرعی قرار داده به طوری که خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تیمی پوشش داده می شود.

مجله اینترنتی برترین ها
روزنامه هفت صبح: بیمه حوادث طراحی شده تا به طور کلی هزینه های ناشی از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و صدمات جراحت بر اثر حادثه را پوشش دهد. این بیمه نامه برخی خطرها را در دسته خطرهای اصلی و برخی دیگر را در دسته خطرهای فرعی قرار داده به طوری که خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تیمی پوشش داده می شود.

کدام بیمه حوادث برای شما مناسب است؟

بیمه گروهی کوتاه مدت


ویژگی مهم این بیمه نامه این است که متقاضیان می توانند براساس نیاز خود زمان بیمه نامه را مشخص کنند. در این بیمه هر گروهی می تواند اعضای خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی یا خطرات شخصی برای بازه های کوتاه مدت بیمه کند.

در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزیی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه از کار افتادگی در اثر حادثه.

حق بیمه براساس طبقه شغلی اکثریت افراد و با در نظر گرفتن تعرفه های کوتاه مدت تعیین می شود. این بیمه نامه برای گروه های کوهنوردی و تورهای دوستانه و ... مناسب است.

بیمه حوادث خانواده

یکی از اواع نسبتا جدید این بیمه نامه، بیمه حوادث خانواده است. در این بیمه نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور بیمه می کند. در هر مسافرتی خانواده بهتر است قبل از حرکت به سوی مقصد یک بیمه حوادث خانواده یکماهه بخرند. در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث برای همه اعضای خانواده است.

کدام بیمه حوادث برای شما مناسب است؟

بیمه حوادث انفرادی


در این بیمه شخص می تواندخود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه کند. در این بیمه نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزیی و کلی دائم، از کار افتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه و از کار افتادگی در اثر حادثه و حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد تعیین می شود.

حادثه گروهی بلندمدت

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از 10 نفر صادر می شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم خواهد شد. در این بیمه، بیمه گذار می تواند افرادی را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی برای مدت یک سال بیمه کند.

بیمه کارکنان دولت

در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی برای مدت یک سال بیمه می شوند. حق بیمه این بیمه براساس بخشنامه های صادره از طرف دولت تعیین می شود. معمولا کارکنان دولت از این بیمه برخوردار هستند اما توصیه می شود برای ارتقای سقف بیمه نامه به صورت انفرادی هم در این زمینه اقدام کنند.

بیمه دانشجویان

در این نوع قرارداد، دانشجویان براساس توافق نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق نامه تعیین کننده شرایط و حق بیمه است که شباهت های کلی با بیمه دانش آموزی دارد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه