کتی پری : عاشق دوست دخترم شده بودم !

کتی پری : عاشق دوست دخترم شده بودم !

 

کتی پری در مصاحبه جدیدی که کرده بود در آن اعترافاتی کرده که همه شوکه شدندومصاحبه به این شرح است : “وقتی ۱۵ ساله بودم دوست دختری داشتم که عاشق او شده بودم،او به

نظرم بسیار زیبا بود و دوست داشتم مثل او باشم او تاثیر شگرفی در زندگی ام داشت اما هیچ وقت حسیاتم را به او نگفتم و البته در آن زمان این موضمع را با دوست پسرم

“John Myer” در میان گذاشته بودم”.

 

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه