پارکور، این ورزش جذاب، توسط ریموند بل، دیوید بل، سباستین فوکان و دیگر اعضای اصلی گروه یاماکاسی طراحی و ابداع شد و از دهه ی 1990 بر محبوبیت و طرفداران آن افزوده می شد و از آن زمان در بسیاری از فیلم ها نیز از این ورزشکاران استفاده شده است.

پارکور، این ورزش جذاب، توسط ریموند بل، دیوید بل، سباستین فوکان و دیگر اعضای اصلی گروه یاماکاسی طراحی و ابداع شد و از دهه ی ۱۹۹۰ بر محبوبیت و طرفداران آن افزوده می شد و از آن زمان در بسیاری از فیلم ها نیز از این ورزشکاران استفاده شده است.

پارکور، ورزش پرش و فرود

پارکور (Parkour) یک رشته آموزشی است که برگرفته از آموزش دوره های نظامی است.

در این ورزش افراد از یک مکان به مکان دیگر حرکت می کنند و بیشتر پرش می کنند، و باید تعادل خود را بین موانع حفظ کنند. این رشته ورزشی بدون استفاده از تجهیزات و غیر رقابتی می باشد. به یک ورزشکار پارکور مرد است به طور کلی به “تریسر” (traceur) ، و به یک ورزشکار پارکور زن یک “تریسس” (traceuse) می گویند.

پارکور، این ورزش جذاب، توسط ریموند بل، دیوید بل، سباستین فوکان و دیگر اعضای اصلی گروه یاماکاسی طراحی و ابداع شد و از دهه ی ۱۹۹۰ بر محبوبیت و طرفداران آن افزوده می شد و از آن زمان در بسیاری از فیلم ها نیز از این ورزشکاران استفاده شده است.

هیچ منبع رسمی از “حرکت” های ورزش پارکور وجود ندارد. در بسیاری از موارد، تکنیک های پارکور وابسته بر پخش شدن سریع وزن بدن و حفظ تعادل آن در حال پرش یا حرکات مشابه است.

بیشتر حرکات مانورهای به ظاهر مشکل و یا حتی شاید غیر ممکن است که بدن آن را به سرعت انجام می دهد. جذب و توزیع مجدد انرژی نیز یک عامل مهم است. مثلا به هنگام فرود، زمانی که نیروهای گوناگون بر روی پاها و ستون فقرات وارد می شود و این نیروها اجازه می دهند تا یک ورزشکار پارکور (تریسر) از ارتفاع بالا به پایین بپرد که اغلب مشابه حرکات آکروبات و ژیمناستیک است.

طبق گفته های دیوید بل، انجام این ورزش و تمرین آن مشابه فرار کردن و یا تعقیب کردن است. نکته ی جالب این ورزش به این شکل است که اگر از نقطه ی A به نقطه ی B می روید باید قادر باشید که دوباره از نقطه ی B به نقطه ی A برگردید، که البته احتایجی نیست که حتما از همان راه رفت برگردید. پریدن و فرود آمدن از مهمترین تکنیک ها است.

برای انجام پارکور احتیاجی به مکان خاصی مثل زمین اسکیت نیست. برخی معتقند که این ورزش مفهوم “آزادی” را می رساند.

منبع: ileev

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه