ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد

فوتبالیست مشهور انگلیسی دیوید بکهام ویلایش را به ارزش ۱۵۰ میلیون پوند فروخت.دیوید و ویکتوریا بکهام که در این ویلا خاطرات زیادی داشتند و ارزش معنوی آن برایشان بسیار زیاد بود،فروش آن بسیار

ناراحت کننده است.

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویکتوریا بکهام ابراز کرد که از فروش ملک دیوید بسیار ناراحت است.

 

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

خانواده بکهام همچنین میخواهند در لندن ویلای ۴۵ میلیون پوندی بخرند.

 

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

 

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

 

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

 

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

 

ویلای 150 میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

ویلای ۱۵۰ میلیون پوندی دیوید بکهام فروخته شد+عکس

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه