- پای چپ را به صورت کشیده به سمت پشت سرتان هل دهید (مثل لگد زدن)، سپس به موازات پای دیگر قرار داده و بعد بر روی زمین بگذارید

ورزش، سلامتی، زیبایی
استپ-آپ، کیک-بک

ورزش، سلامتی، زیبایی

آنچه نیاز دارید:
یک پله یا سکو عضلات درگیر: باسن، عضلات چهارسر، همسترینگ و ساق
- رو به پله بایستید، پاها به اندازه عرض شانه باز، دستها روی پهلو ها
- پای راست خود را بر روی پله قرار داده و پای چپ را بالا بکشید
- پای چپ را به صورت کشیده به سمت پشت سرتان هل دهید (مثل لگد زدن)، سپس به موازات پای دیگر قرار داده و بعد بر روی زمین بگذارید
- این حرکت را برای هر پا ۱۰ بار تکرار کنید.

زمان تماشای تلویزیون خود را محدود کنید.

ورزش، سلامتی، زیبایی

هر چه زمان بیشتری را به تلویزیون اختصاص دهید، احتمال اینکه چاق شوید بیشتر می شود. به علاوه تحقیقات نشان می دهد اختصاص زمان زیاد به تماشای تلویزیون، ممکن است تاثیر منفی بر روی رابطه شما داشته باشد. پس دقایقی که در مقابل صفحه تلویزیون میگذرانید را به حداقل برسانید و به این ترتیب زندگی فعال تری داشته باشید.

تناسب ران و حفظ تعادل

ورزش، سلامتی، زیبایی

این حرکت نیاز به گرم کردن اساسی بدن دارد چرا که علاوه بر هدف قرار دادن عضلات داخلی رانها، برروی عضلات قسمت میانی بدن و حفظ تعادل کار می کند. روی پای چپ خود بیایستید و دست ها را در پشت سر خود بهم گره کنید. زانو راست خود را خم کرده و بالا ببرید و در حالی که پای راست همچنان خم است آن را به سمت چپ بدنتان نزدیک کنید، بدون قرار دادن پای راست خود بر روی زمین، آن را به سمت راست بچرخانید. و این حرکت رفت وبرگشتی را ۱۰ بار با پای راست، و سپس ۱۰ بار با پای چپ تکرار کنید. عضلات شکم خود را در طول حرکت، برای کمک به حفظ تعادل، منقبض نگه دارید.

منبع: نوین زی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه