نمازی که ثواب ختم قرآن را دارد

نماز

رسول اکرم ص فرمودند: هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت آن یک حمد و هفت مرتبه سوره توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفت مرتبه تسبیحات اربعه و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم بگوید، ثواب ختم قرآن برای او نوشته شود.

نماز های مستحبی, نماز, دعاهای مستحبی, <a href="http://powerset.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-982" ><strong>نمازی که ثواب ختم قرآن را دارد</strong></a>, نماز های مستحبی, نماز, دعاهای مستحبی, <a href="http://powerset.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-982" ><strong>نمازی که ثواب ختم قرآن را دارد</strong></a>,

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه