هیجان خواهی، یک صفت ارثی یا ویژگی شخصیتی است که نخستین بار توسط ماروین زاکرمن در سال های آغازی دهه 1970میلادی مطرح شد. او معتقد است هیجان خواهی با نیاز به احساس ها و تجربه های گوناگون، نوین و پیچیده، و میل به خطرجویی جسمانی و اجتماعی به خاطر چنین تجربه هایی تعریف می شود.

مجله اینترنتی برترین ها

مجله سپیده دانایی - سمیه عزیزی، دانشجوی دکترای روان شناسی:

با مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن میل به خطرجویی را در خود بسنجید!

هیجان خواهی، یک صفت ارثی یا ویژگی شخصیتی است که نخستین بار توسط ماروین زاکرمن در سال های آغازی دهه 1970میلادی مطرح شد. او معتقد است هیجان خواهی با نیاز به احساس ها و تجربه های گوناگون، نوین و پیچیده، و میل به خطرجویی جسمانی و اجتماعی به خاطر چنین تجربه هایی تعریف می شود. زاکرمن یک پرسشنامه 40 سوالی به نام «مقیاس هیجان خواهی» طراحی کرده که این ویژگی را می سنجد.

پرسشنامه

هریک از پرسش ها، دو پاسخ «الف» و «ب» خواهندداشت. لطفا پاسخی را مشخص کنید که توصیف کننده تمایل یا احساس شما باشد. در بعضی موارد ممکن است هر دو پاسخ توصیف کننده تمایل یا احساس شما باشند، در این صورت پاسخی را انتخاب کنید که تمایل و احساس شما را «بهتر توصیف می کند». در بعضی موارد ممکن است شما هیچ یک از دو پاسخ را دوست نداشته باشید، در این صورت پاسخی را که کمتر از آن بیزار هستید انتخاب کنید. هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید. مهم این است که شما برای هر پرسش فقط یک پاسخ را برگزینید. در این تست، برخلاف پاره ای از تست ها، پاسخ غلط یا صحیح وجود ندارد، پس با خود روراست باشید و ارزیابی صادقانه ای از خود ارائه دهید.

به سمت تجربه هیجان یا فرار از آن؟

1    الف: جشن هایی را دوست دارم که مردم سخت سرگرم شوند و هیچ چیزی را ملاحظه نکنند.

ب: جشن هایی را دوست دارم که مردم راحت باشند و در مباحث خوب درگیر شوند.

2    الف: فیلم هایی وجود دارد که می خواهم دو یا حتی سه بار آنها را ببینم.

ب: فیلمی را که پیش از این دیده ام، دیگر نمی توانم دوباره تماشاکنم.

3    الف: دوست داشتم کوهنورد می شدم.

ب: نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند.

4    الف: از هر نوع بوی بدن بدم می آید.

ب: برخی از بوهای بدن را دوست دارم.

5    الف: از این که هر روز قیافه های یکسانی ببینم کسل می شوم.

ب: از دیدن قیافه های آشنا و عادی خوشحال می شوم.

6    الف: دوست دارم در شهرها یا در مناطق ناآشنا به تنهایی بگردم، حتی اگر خطر گم شدن وجود داشته باشد.

ب: برای دیدن یک محیط ناآشنا، ترجیح می دهم با یک راهنما همراه باشم.

7    الف: افرادی را که فقط برای شوک وارد کردن به دیگران یا ناراحت کردن آنها حرف می زنند، دوست ندارم.

ب: پیش بینی آنچه دیگران می خواهند بگویند یا انجام دهند، برای من کسل کننده است.

8    الف: معمولا از فیلم  یا نمایشی که بتوانم از پیش پایان آن را حدس بزنم، لذت نمی برم.

ب: می توانم فیلم یا نمایشی را تماشا کنم که پایان آن قابل حدس زدن باشد.

9    الف: تا به حال حشیش کشیده ام یا دوست دارم بکشم.

ب: هرگز حاضر نیستم حشیش بکشم.

10    الف: دوست ندارم هر ماده ای را که اثرات عجیب یا خطرناکی دارد تجربه کنم.

ب: دوست دارم برخی مواد توهم زا را تجربه کنم.

11    الف: افراد منطقی از کارهای خطرناک دوری می جویند.

ب: گاهی دوست دارم به کارهای کمی خطرناک دست بزنم.

12    الف: از کسانی که هر روز دوست عوض می کنند خوشم نمی آید.

ب: کسانی را که هر روز دوست عوض می کنند، دوست دارم.

13    الف: متوجه شده ام که محرک ها مرا ناراحت می کنند.

ب: دوست دارم محرک های تازه ای تجربه کنم. (مثلا تریاک بکشم)

14    الف: وقتی به رستوران می روم، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز نخورده ام.

ب: تنها غذایی را سفارش می دهم که می شناسم، تا پشیمان نشوم.

15    الف: دوست دارم بازی افراد تازه کار یا عکس های مسافرت را تماشاکنم.

ب: نگاه کردن به بازی افراد تازه کار یا عکس های مسافرت مرا کسل می کنند.

16    الف: دوست دارم اسکی روی آب یاد بگیرم.

ب: دوست ندام اسکی روی آب یاد بگیرم.

17    الف: دوست دارم موج سواری یاد بگیرم.

ب: دوست ندارم موج سواری یاد بگیرم.

18    الف: دوست دارم به مسافرت بروم، بدون آنکه قبلا مسیر را تعیین کنم یا تقویم داشته باشم.

ب: وقتی به مسافرت می روم، دوست دارم مسیر و زمان را به دقت تعیین کنم.

19    الف: ترجیح می دهم دوستان بسیار عادی داشته باشم.

ب: دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم، مثل خوانندگان یا نوازندگان.

20    الف: دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم.

ب: دوست دارم خلبانی یاد بگیرم.

21    الف: دوست دارم روی آب شنا کنم.

ب: دوست دارم به عمق آب شیرجه بروم.

22    الف: دوست دارم به حرف های افراد دوجنسی گوش بدهم.

ب: از افراد دوجنسی فرار می کنم.

23    الف: دوست دارم سقوط با چتر نجات را تجربه کنم.

ب: سقوط از هواپیما را دوست ندارم، چه با چتر نجات و چه با وسیله دیگر.

24    الف: دوستانی را ترجیح می دهم که اصلا قابل پیش بینی نیستند.

ب: دوستانی را ترجیح می دهم که قابل اعتمادند و رفتارشان قابل پیش بینی است.

25    الف: علاقه ندارم که تنها برای سرگرمی، هرچیزی را تجربه کنم.

ب: دوست دارم تجربه ها و هیجان های تازه ای داشته باشم، حتی اگر کمی ترسناک، غیرعادی یا غیرقانونی باشند.

26    الف: هنر واقعی را در وضوح، تقارن شکل ها و هماهنگی رنگ ها می دانم.

ب: زیبایی را در استفاده از رنگ های تند، برای ایجاد شکل های نامنظم می دانم.

27    الف: دوست دارم اوقات فراغت خود را در اطراف خانه بگذرانم.

ب: از این که مدت زیادی در اطراف خانه بمانم، خسته می شوم.

28    الف: شیرجه رفتن در آب را خیلی دوست دارم.

ب: از شیرجه رفتن در آب هیچ لذتی نمی برم.

29    الف: دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهر بسیار جذابی دارند.

ب: دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است.

30    الف: معتقدم که باید در عروسی ها و جشن ها نیز به اندازه معقول شادی کرد.

ب: باید در عروسی ها و جشن ها رودربایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد.

31    الف: بدترین آسیب اجتماعی بی ادبی است.

ب: بدترین آسیب اجتماعی کسل بودن است.

32    الف: هر فرد باید پیش از ازدواج، بارها مصاحبت با جنس مخالف را تجربه کند.

ب: دونفری که با هم ازدواج می کنند باید اولین باری باشد که با جنس مخالف رو به رو می شوند.

33    الف: حتی اگر پول هم داشته باشم، با افرادی که قمار می کنند، تریاک می کشند و بی خیال هستند، رفت و آمد نمی کنم.

ب: دوست دارم با کسانی که قمار می کنند، تریاک می کشند و بی خیال هستند، همراه باشم.

34    الف: افراد سرزنده و شوخ را دوست دارم. هرچند که گاهی به دیگران توهین می کنند.

ب: از کسانی که دیگران را مسخره می کنند، نفرت دارم.

35    الف: دوست ندارم به فیلم های خلاف عفت عمومی نگاه کنم.

ب: مشاهده فیلم های غیراخلاقی برایم جالب است.

36    الف: دوست دارم چیزهایی بخورم یا بنوشم که آگاهی مرا تغییر می دهند.

ب: از کسانی که به دنبال مشروب یا مواد مخدر می روند، دوری می جویم.

37    الف: مردم باید طبق هنجارهای حاکم بر اجتماع لباس بپوشند.

ب: مردم باید به شیوه های متمایز لباس بپوشند، حتی اگر پیامد ناگواری داشته باشد.

38    الف: به نظر من، دورتر از ساحل شنا کردن احمقانه است.

ب: دوست دارم شنا بلد باشم و تا دورها شنا کن.

39    الف: افراد کند و کسل کننده حوصله ام را سر می برند.

ب: باهرکسی که ملاقات می کنم، چیز تازه ای در او تشخیص می دهم.

40    الف: به هنگام کوهنوردی، عبور از مسیرهای ناشناخته را جایز نمی دانم.

ب: به هنگام کوهنوردی، دوست دارم مسیرهای تازه کشف کنم.

به سمت تجربه هیجان یا فرار از آن؟

نمره گذاری


نخست با توجه به جدول زیر، نمره خود را در هر پرسش مشخص کنید. به این ترتیب که به هر سوالی که مطابق با جدول زیر به آن پاسخ داده اید، نمره 1 و در غیر این صورت نمره صفر بدهید.

پاسخ    پرسش    پاسخ    پرسش    پاسخ    پرسش    پاسخ    پرسش

ب           31         ب        21         ب        11          الف        1
الف         32        الف       22         ب        12           ب         2
ب           33        الف       23         ب        13          الف        3
الف         34        الف       24        الف       14           ب         4
ب           35        ب        25         ب        15           الف        5
الف         36        ب        26        الف       16            الف       6
ب          37         ب        27        الف       17            ب        7
ب          38        الف       28        الف       18           الف        8
الف        39         ب        29         ب       19            الف        9
ب          40        ب        30          ب       20            ب         10

حال، نمره کل خود را با جمع نمرات همه سوالات پرسشنامه محاسبه کنید. همچنین می توانید نمره خود را در هر یک از زیرمقیاس های پرسشنامه با جمع سوالات مربوط به آن زیرمقیاس به دست آورید.

زیرمقیاس های پرسشنامه عبارتند از:


حادثه جویی:
شامل پرسش های 3، 11، 16، 17، 20، 21، 23، 28، 38، 40

تجربه جویی:
شامل پرسش های 4، 6، 9، 10، 14، 18، 19، 22، 26، 37

بازداری زدایی:
شامل پرسش های 1، 12، 13، 25، 29، 30، 32، 33، 35، 36

ملال پذیری: شامل پرسش های 2، 5، 7، 8، 15، 24، 27، 31، 34، 39

تفسیر نتایج


پس از به دست آوردن نمره کل خود و با توجه به گستره نمرات پرسشنامه که از صفر تا 40 می باشد، هرچ نمره شما بیشتر باشد، نشانه این است که هیجان پذیری بالاتری دارید. گستره نمرات هریک از زیرمقیاس ها نیز از صفر تا 10 است. بنابراین می توانید نمرات خود در هر یک از زیرمقیاس ها را نیز به همین ترتیب ارزیابی کنید.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه