هر وعده از این میان وعده 110 کالری دارد، اما تنها یک چهارم فنجان از آن را شامل می شود.در واقع، یک مرد 180 پوندی براحتی با یک فنجان از این میان وعده سیر می شود

میان وعده هایی که باعث افزایش وزن کارمندان می شود

۱- چوب شور:
کالری ده عدد چوب شور=۲۲۷
چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۳۰ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۱۸ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۱۴ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت

۲- مافین بلوبری
کل کالری =۳۸۰
چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۵۱ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۳۰ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۲۳ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت
۳- میوه های خشک شده شیرین
هر وعده از این میان وعده ۱۱۰ کالری دارد، اما تنها یک چهارم فنجان از آن را شامل می شود.در واقع، یک مرد ۱۸۰ پوندی براحتی با یک فنجان از این میان وعده سیر می شود. پس بیایید واقع گرا باشیم و نشان دهیم که یک وعده فرد واقعا شامل چه میزان کالری می شود:۴۴۰ کالری برای هر فنجان پر از این میوه های خشک.
چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۵۹ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۳۵ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۲۶ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت
۴- بطری ۱۲ اونسی آب پرتقال
کل کالری:۱۷۰
چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۲۳ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۱۴ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۱۰ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت

۵-یک بسته پاپکورن کره ای تفت داده شده
کالری:۲۱۰
چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۲۸ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۱۷ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۱۳ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت

۶- غلات حبوبات، دانه سیب
کالری:۱۲۰
Ce چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۱۶ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۱۰ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۷ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت

۷-یک بسته شکلات حجیم
کالری:۲۴۰
چقدر باید ورزش کنید تا این مقدار کالری را بسوزانید؟
- ۳۲ دقیقه وزنه برداری سنگین
- ۲۰ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت ۱۴-۱۶ مایل در ساعت
- ۱۴ دقیقه دویدن با سرعت ۸ مایل در ساعت

منبع: ileev

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه