معشوقه لیدی گاگا او را ترک کرد

معشوقه لیدی گاگا او را ترک کرد

 

عشق لیدی گاگا “Taylor Kinney ” بعد از رابطه ۲ یاله اش وی را ترک کرد. علت این جدایی نیز توجه بیش از حد گاگا به کارش است ، یکی از دوستان زوج در صحبت به مجله

” The Sn ” درباره جدایی زوج چنین بیان کرد که لیدی گاگا با کارش ازدواج کرده و تیلر از این وضعیت بسیار ناراضی بود و البته تیلر لیدی گاگا را بسیار دوست دارد ولی دختر ایده

آل تیلر نبود. تیلر مگا استار را نه بلکه دختری ساده را دوست دارد در حالی که لیدی گاگا بسیار بلند پرواز است و این عامل سبب شد تا رابطه مان از هم بپاشد . گاگا بسیار کاری است

حتی در دوش هم ترانه مینویسد و درخواب هم کنسرت اجرا میکند ، و او نتوانست با این ویژگیهای گاگا زندگی کند و او را ترک کرد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه