مدونا:مورد تجاوز قرار گرفتم!

مدونا:مورد تجاوز قرار گرفتم!

مدونا کرالیچه موزیک پاپ دنیا در مساحبه به مجله” Harper’s Bazaar”اعترافاتی کرد که همه را به حیرت واداشت.

او در این مساحبه گفت که برای رسیدن به این نکته سختی های فراوانی کشیده است او در آرزوی مشهور شدن از میچیکان به نیویورک آمده و در آن زمان در جیبش فقط ۳۵ دلار موجود بوده و ابنگونه بیان کرده که”شهر آرزوهایم نیویورک از من استقبال خوبی نکرد در همان سال اول مورد حمله اسلحه قرار گرفتم و به زور چاقو بر بالای پشت بام برده شدم و مورد تجاوز قرار گرفتم.بارها از خانه ام دزدی شد.”و دوران سخت جوانیش را توصیف کرد و در ادامه نیز چنین بیان کرد که”وقتی به گذشته نگاه میکنم این اتفاق مرا از پای در نیاورده بلکه به من قدرت نیز داد و مرا به زندگی کردن وادار کرد.”

مدونا که اکنون ۵۵ ساله است اضافه کرد که”اگر به خاطر چیزی که به آن ایمان دارید نمیخواهید بجنگید به رینگ مبارزه نروید.”

این خواننده جسور در سراسر دنیا کودکانی را به فرزند خواندگی گرفته و جسور بودن را برای آنان یاد میدهد و به خواندن کتابهای مذهبی علاقه فراوانی دارد و قران نیز میخواند و برای دختران مسلمان مدرسه میسازد.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه