قدرت ذکر یا اللّه

قدرت ذکر یا اللّه

از امیرالمؤمنین‌علی(ع) است که فرمود: کسی که بخواهد صدآیه از قرآن را از هر جای آن، و بعد از آن هفت مرتبه بگوید (یا اللّه) پس اگر نفرین کند بر سنگی، هر آینه آن سنگ را از جای خود جدا می‌نماید.

منبع:گنج های معنوی

<a href="http://powerset.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87-1109" ><strong>قدرت ذکر</strong></a> یا اللّه,دعا , دعای بر آمدن حاجات,دعای ادای قرض,دعای توسعه رزق و روزی,دعای ادای قرض و توسعه روزی,دعای مجرب برای ادای قرض,دعا جهت ابطال سحر و جادو,طریقه خواندن نماز شگر ,نماز توبه,نماز غفیله <a href="http://powerset.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87-1109" ><strong>قدرت ذکر</strong></a> یا اللّه,دعا , دعای بر آمدن حاجات,دعای ادای قرض,دعای توسعه رزق و روزی,دعای ادای قرض و توسعه روزی,دعای مجرب برای ادای قرض,دعا جهت ابطال سحر و جادو,طریقه خواندن نماز شگر ,نماز توبه,نماز غفیله

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه