عشق یعنی... هر روزت مثل ولنتاین باشه.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها:
 
عشق یعنی...

بدونی برای هم ساخته شدین.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

به همدیگه محبت کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

چیزی که تابحال تجربه نکرده بودی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق...

بازتابی از احساس است.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

دو قلب در یک مسیر.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

بدونی یکی منتظرته.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی..

بدونی این «تو»یی که یک شب رو بیاد موندنی می کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

بدونی اونم همینقدر دوستت داره.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

کسی که شریک بهترین لحظات زندگیته.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

همون روزی که درها رو به روی بقیه می بندی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

اون چیزی که قلبتو جوان نگه میداره.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

باهاش مثل پرنسس رفتار کنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

با هم قدم زدن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

وقتی کنارشی نخوای زمان بگذره.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

گذر زمان شما رو به هم نزدیکتر کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

مایحتاج زندگی تونو با هم بخرید.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

همونی که می خواستی رو پیدا کنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

به معجزه ایمان بیاری.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

مامان شاغلی که دلتنگ بچه هاش میشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

کسی که بهت کمک می کنه روزای سخت رو پشت سر بذاری.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

خواب های خوب ببینی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

 یه زندگی تازه رو با هم شروع کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

رابطه ای که فکرش را هم نمی کردی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

یه حس شیرین.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

هیچوقت از هدیه های کوچیک خسته نشی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

ترانه مورد علاقه تونو با هم بخونین.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

ازت خواستگاری کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

از سرکار برگردی و صداشو بشنوی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

تصمیمات مهم را با هم گرفتن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

همش ازت مراقبت کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

تکیه گاه محکمِ زندگیت باشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

بخاطر تو هنوز به خودش برسه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی....

هیچوقت به انتخابت شک نکنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

احساسی برای تمام فصول.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

وقتی پیشت نیست لباسشو بپوشی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

غذای مورد علاقه شو بپزی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

هر روزت مثل ولنتاین باشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

چشمتون فقط دنبال هم باشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

بهش اعتماد کنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

باهم رویابافی کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

دیگه احساس تنهایی نکنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی...

دو تا مرغ عشق.

عشق یعنی... لاو ایز... love is
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه