زنگ بازی(13)


وسائل مورد نیاز:

1- کاغذ آبی رنگ            

2- تصاویری از صورت کودک

3- چسب

4-شن

5- قلم مو

6- نوار چسب

7- مداد رنگی


روش کار:

در مورد زندگی و شنا کردن در اعماق دریا داستانی خلق کنید. در قسمت انتهاییکاغذ شن ها را بااستفاده از چسب مایع بچسبانید و بگذارید خشک شوند. به کودک بگویید که مثلااینجا ته دریاست.

عکس صورت کودک را روی کاغذ بچسبانید. با استفاده از مدادرنگی برای عکس تنه ودمی مثل ماهی بکشید. اجازه دهید که کودک نیز سایر موجودات دریایی را نقاشی کند، در باره عکس ها داستانی بگویید و کودک را در آن شرکت دهید. حتی می توانید موجودات مختلف دریایی مثل لاکپشت و ماهی و خرچنگ و هشت پا و امثال آن را با خمیر بازی درست کنید و روی کاغذ بچسبانید و یا در طول داستان بر روی کاغذ حرکت دهید و داستان را تعریف کنید.


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه