زنگ بازی (8)


وسایل مورد نیاز:

- سبد برای پیک نیک

- پتو

- نخ یا ریسمان

- چوب بلند

- آهن ربا

- مقوای رنگی و قیچی

- سنجاق کاغذ فلزی 

روش انجام کار:

این کار به وضعیت هوا بستگی ندارد! فرض کنید به همراه کودکتان به ماهی گیری رفته اید. سبد  پر از خوراکی را به همراه سایر وسایل بردارید و بیرون منزل یا داخل آن، محلی را برای پهن کردن پتو پیدا کنید و سبد پیک نیک خود را روی آن قرار دهید. 

 به وسیله ی نخ، آهن ربا را به چوب ببندید تا قلاب ماهی گیری شما ساخته شود. سپس روی مقوای رنگی چند ماهی بکشید و آنها را قیچی کنید و به دهان آنها سنجاق های کاغذ فلزی را متصل کنید و آن ها را در محلی که مثلا دریاچه است بریزید و سپس به کودک اجازه دهید تا به وسیله ی آهن ربا ماهیگیری کند.

 پیشنهاد: برای زیبا تر شدن ماهی ها می توانید آنها را به کمک کودکتان با پولک های رنگی تزئین کنید. 

  بعد از پایان کار هم می توانید با هم در کنار ماهی هایتان ناهار بخورید.

پیک نیک خوبی داشته باشید!...


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه