زنگ بازی (4)


 

برای انجام این بازی کافی است که بگویید «لامپ اتاق را روشن کنید» و در حالی که این جمله را می گویید با پایتان لامپ را روشن کنید. به این ترتیب مثل این است که فرد دیگری لامپ را روشن کرده است و یا لامپ خودش روشن شده است در صورتی که این امکان رو ندارید می توانید از چوب یا وسیله ی دیگری برای زدن کلید لامپ استفاده کنید تا جلوه ی زیبا تری داشته باشد و برای کودک شما جذاب تر باشد.

وقتی لامپ را روشن می کنید شعر مورد علاقه ی کودک را بخوانید.

حالا بگویید «لامپ اتاق را خاموش کنید» و در حالی که این جمله را می گویید با پایتان لامپ را خاموش کنید.

انگشتتان را بر روی لب هایتان بگذارید و با صدایی آهسته بگویید «حالا وقتش رسیده که ساکت باشید». سپس با صدایی معمولی بگویید «لامپ را روشن کنید» و دوباره این بازی را انجام دهید.

به زودی کودکتان این جملات کوتاه را برای شما تکرار می کند. بچه های دو ساله واقعا این بازی را دوست دارند.

کودک دو ساله ی شما با این بازی مهارت های تفکر را می آموزد.

با انجام این بازی ترس از تاریکی نیز به مرور زمان از بین خواهد رفت و کودک به راحتی می تواند شب را در اتاقش بخوابد.


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه