زنگ بازی (3)


 اگر شما یک گل بودید، چه چیزی می گفتید؟

اگر شما یک صندلی بودید، چه چیزی می گفتید؟

تفکر درباره ی چیزی به یک طریقه ی متفاوت، تفکر خلاق را گسترش می دهد.

با کودکتان در اتاق قدم بزنید و با او درباره ی اشیایی مختلف اتاق صحبت کنید.

سؤالاتی از اشیای داخل اتاق بپرسید و با صداهایی متفاوت به این سؤالات پاسخ دهید.

سلام صندلی! چه اتفاقی افتاد؟

صندلی: امروز کسی روی من ننشسته، من می خواهم کسی روی من بنشیند.

سلام گل! شما خیلی زیبا هستید.

گل: خواهش می کنم مرا بو کنید.

این بازی هم چنین برای گسترش مهارت های زبانی عالی است.

کودک دو ساله ی شما با این بازی تفکر خلاق را می آموزد.


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه