زنگ بازی (2)

جور کردن تصویرهای حیوانات

تصویرهای چند حیوان را از مجلات مختلف انتخاب کنید.
با کودکتان به تصویرها نگاه کنید. درباره ی این که حیوانات چه طور به نظر می آیند صحبت کنید. برای مثال: آیا آن ها پشمالو هستند؟ چند دست و پا دارند؟ آیا بینی آن ها بزرگ است یا کوچک؟

تصویرهای حیوانات را از صفحه ی مجلات ببرید و هر کدام از آن ها را بر روی یک مقوای نازک بچسبانید.

هر یک از این تصویرها را از وسط به دو قسمت مساوی ببرید و این تصاویر بریده شده را با هم مخلوط کنید. از کودکتان بخواهید هر کدام از تصویرهای حیوانات را با هم جور کند. به کودکتان در این کار کمک کنید.

 توصیه هایی برای انجام پیش رفته تر این بازی

توصیه می شود ابتدا دو یا سه تصویر را برای این فعالیت انتخاب و بازی کنید و پس از این که کودکتان در این فعالیت مهارت یافت به تدریج تعداد تصویرها را زیاد کنید.

در مرحله ی بعد، شما هم چنین می توانید تصویرهای حیوانات را با توجه به قسمت های مختلف بدن (سر، پاها، بدن و غیره) ببرید، سپس به کمک کودکتان این تصویرهای بریده شده را به نحوی با هم ترکیب کنید که یک حیوان جدید پدید آید. برای مثال می توان سر گربه و بدن اسب را با هم ترکیب کرد و این حیوان جدید را اسب گربه نامید.

یه عکس بامزه از حیوانات ترکیبی

ببر-گوزن


کودک دو ساله ی شما با این بازی مهارت تفکر را می آموزد.

تفکر درباره ی چیزی به یک طریقه ی متفاوت، تفکر خلاق را گسترش می دهد

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه