زنگ بازی (11)

 

یک پای کودک را بر روی یک ورق کاغذ A4 قرار دهید و دور پا را با خودکار بر روی کاغذ علامت بگذارید. سپس آن را ببرید. همین کار را برای پای دیگر کودک انجام دهید.

سپس با استفاده از این دو جای پا، چند جای پای کاغذی دیگر درست کنید.

نیمی از آن ها را با رنگ زرد و نیمی دیگر را با رنگ قرمز، رنگ آمیزی کنید. این جای پاهای کاغذی رنگی را بر روی فرش قرار دهید.

از کودک بخواهید که پای چپ خود را بر روی جا پاهای زرد رنگ و پای راست خود را بر روی جا پاهای قرمز رنگ بگذارد.

با این بازی کودک چپ و راست بدن خود را بهتر می شناسد و تجسم فضایی بهتری پیدا می کندهمچنین در حفظ تعادل کودک نیز می تواند موثر باشد

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه