زنگ بازی (1) 

اندازه گیری رشد گل آفتابگردان

گل های آفتابگران اغلب سریع رشد می کنند به طوری که در طول یک هفته حدوداً 15 سانتی متر به ارتفاع آن ها افزوده می شود.

یک نمودار دیواری تهیه کنید و آن را کنار نمودار قد کودکتان قرار دهید.

در یک گلدان مناسب بذر گل آفتابگردان را بکارید و با دقت و به اندازه ی نیازش به آن آب دهید.

هفته ای یک بار میزان رشد گیاه را اندازه گیری کنید و جایی را که ارتفاع گل آفتابگردان روی نمودار دیواری قرار دارد، به کودکتان نشان دهید و آن را با قد کودکتان مقایسه کنید.

از کودکتان بخواهید جایی را که قد گل آفتابگردان روی نمودار قرار دارد، علامت گذاری کند. در عرض چند هفته او این نکته را خواهد فهمید که گل آفتابگردان در حال رشد است.

میزان رشد قد گل آفتابگردان را با میزان رشد قد کودک مقایسه کنید.

اگر آموزش در کودک به روشی مانند بزرگتر ها  و در محیطی کلاسیک و جدی صورت گیرد ممکن است با بازدهی بالایی همراه نشود.

این فعالیت آموزشی به کودک کمک می کند تا معنا و مفهوم رشد را درک کند. این فعالیت آموزشی هم چنین درک و فهم کودک را در زمینه حساب گسترش می دهد.

کودک دو ساله ی شما با این بازی درباره ی رشد گیاهان آموزش می بینید

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه