رابطه خرم و رستم سریال حریم سلطان + عکس

رابطه خرم و رستم سریال حریم سلطان + عکس

مریم اوزرلی و ازان گوون که از ست سریال حریم سلطان با هم آشنایی دارند شب گذشته هنگام بیرون آمدن از منمزل یکی از دوستانشان دیده شدند ابتدا از همدیگر دور شدند اما این جدایی طول نکشی و اوزان گوون پیش مریم اوزرلی آمد و با خنده از پیش خبرنگاران دور شده به منزل اوزان گوون رفتند.پیش از اینها هم در صفحه انستگرامشان نیز در این باره و از عشق و دوست داشتن به همدیگر پیام هایی فرستاده بودند.

رابطه خرم و رستم سریال حریم سلطان + عکس
رابطه خرم و رستم سریال حریم سلطان + عکس
رابطه خرم و رستم سریال حریم سلطان + عکس
رابطه خرم و رستم سریال حریم سلطان + عکس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه