ذکر و دعا جهت شفا يافتن مريض


ذکر و دعا جهت شفا يافتن مريض

این دعا را دائم بخواند :

بسم الله الرحمن الرحیم یا منزل الشفا و یذهب الداء صل علی محمد و اله و انزل علی وجهی الشفاء »»


دعای دیگر به جهت شفا یافتن از بیماری

«« مریض مکرر بگوید : بسم الله الرحمن الرحیم یا هو یا من هو یا من لیس الا هو صل علی محمد و آل محمد

عا, دعابرای, دعاجهت, دعانویسی, دعاکمیل, دعانویس, مذهبی, دعا برا شفا یافتن مریض, ذکر و دعا جهت شفا یافتن مریض, دعای شفای مریض, دعا, جهت شفا یافتن از بیماری, دعا های مستحبی دعا, دعابرای, دعاجهت, دعانویسی, دعاکمیل, دعانویس, مذهبی, دعا برا شفا یافتن مریض, ذکر و دعا جهت شفا یافتن مریض, دعای شفای مریض, دعا, جهت شفا یافتن از بیماری, دعا های مستحبی

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه