مقالات زیادی درباره تفاوت افراد درونگرا و برونگرا تهیه شده است. اما کمتر مقاله ای نوع دیگری از شخصیت را که با شخصیت درونگرا بسیار اشتباه گرفته می شود به آن اضافه کرده و آن هم تیپ شخصیتی خجالتی است. در حالی که این 2 با هم بسیار متفاوت هستند.

مجله اینترنتی برترین هاهفته نامه زندگی مثبت: مقالات زیادی درباره تفاوت افراد درونگرا و برونگرا تهیه شده است. اما کمتر مقاله ای نوع دیگری از شخصیت را که با شخصیت درونگرا بسیار اشتباه گرفته می شود به آن اضافه کرده و آن هم تیپ شخصیتی خجالتی است. در حالی که این 2 با هم بسیار متفاوت هستند. بدیهی است نیاز افراد درونگرا به ادامه رابطه بسیار متفاوت از احساس عصبی ای است که افراد خجالتی در مواجهه با افراد جدید تجربه می کنند.

تعریف درونگرا و خجالتی

کمرویی و درونگرایی 2 ویژگی شخصیتی است که اغلب افرادی که با یکی از این شخصیت ها یا هر 2 آنها ارتباط ندارند، یکسان تلقی می کنند. در حالی که درونگرایی یکی از ابعاد شخصیتی است که اگر فردی بیشتر انرژی اش را صرف فعالیت های انفرادی مانند خواندن و نوشتن کند، نمره بالایی در این آزمون می گیرد و درونگرا محسوب می شود.

کمرویی یا خجالت هم با چگونگی تعامل فرد با دیگران و شرایط غیرآشنا تعریف می شود. افرادی که خجالتی هستند لحظات سختی را هنگام صحبت کردن با افراد جدید سپری می کنند و معمولا در شرایط جدید و ناآشنا احساس راحتی نمی کنند.

به این نکته هم توجه داشته باشید که تعاریف روان شناسی مانند آنچه گفته شد همیشه به طور کامل مورد توافق نیست و می توان تعاریف معمول تری ارائه کرد.

درونگراها همان خجالتی ها نیستند؟

نشانه های خجالتی بودن

همه ما در مهمانی ها بوده ایم و با فردی آشنا شده ایم که واقعا دلش نمی خواسته در آن مهمانی باشد. در برخی موارد اصلا ما خودمان آن شخص هستیم. چه درونگرا باشیم و چه خجالتی احتمالا از افرادی که تفاوت این دو نوع تیپ شخصیتی را نمی دانند ناامید شده ایم، افرادی که واقعا درکی از این 2 تیپ ندارند.

از بیرون فرد درونگرا مانند فرد خجالتی دیده می شود. آنها افراد جدیدی در سر کار هستند که نمی توانند زمان ناهار یک جای خالی برای خودشان پیدا کنند و افرادی هستند که در ماشین یا اتوبوس در حال کتاب خواندن هستند و شاید بی دست و پا به نظر برسند. حالا بیایید این فرد را با عینک درونگرایی نگاه کنید.

نشانه های درونگرایی

فرد درونگرا نیازی به ایجاد تعامل اجتماعی احساس نمی کند. درواقع تعامل اجتماعی بیش از حد می تواند چه از لحاظ احساسی و چه از لحاظ جسمی او را خسته کند. براساس یکی از مطالعات مشخص شد ثبت مغز یک درونگرا تفاوت های زیادی با سایرین دارد.

این مطالعه نشان داد زمانی که فرد درونگرا به یک فرد نگاه می کند فعالیت الکتریکی بیشتری نسبت به زمانی که به یک شی نگاه می کند، انجام نمی دهد. این موضوع نشان می دهد یک دلیل بیولوژیکی برای اینکه این افراد تعامل اجتماعی برقرار نمی کنند این است که مغزشان اصلا تحریک نمی شود.

درونگراها همان خجالتی ها نیستند؟

خجالتی بودن مشکل روانی است

از سوی دیگر کمرویی می تواند بسیار جدی تر باشد طوری که به عنوان یک مشکل روانی تلقی شد. همه افراد در برخی موقعیت ها خجالتی هستند و درجات متفاوتی از خجالت در افراد وجود دارد.

 با این حال افراد خجالتی در موارد شدید دچار اختلال در کارکردهای روزانه شان می شوند. فرد خجالتی شاید نتواند آدرس بپرسد یا حتی یک ارائه درسی ساده بدهد. در حالی که یک فرد درونگرا ترجیح می دهد روز تعطیل را در خانه بگذراند، فرد خجالتی مجبور است که خانه را انتخاب کند در حالی که ممکن است آرزو داشته باشد بیرون برود.

به درونگراها اعتماد کنید

افراد درونگرا معمولا یک گروه کوچک از دوستان نزدیک دارند. آنها شنوندگانی عالی هستند و اغلب توصیه های مفیدی به شما می کنند و بسیار همدل هستند. فرد خجالتی به سختی می تواند دوستی نزدیک ایجاد کند و حس بی دست و پایی در محدوده خانواده و افراد نزدیک دارد اما فرد درونگرا به راحتی می تواند با کسی که به او نزدیک می شود مکالمه کند. در حالی که فرد خجالتی به سختی می تواند شروع به مکالمه کند. فرد درونگرا مشکلی با تنهایی اش ندارد اما فرد خجالتی دوست دارد همیشه با گروه بزرگی از دوستان باشد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه