خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم

خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم

امروزه

کودکان
بیشتر از گذشته با انواع استرس ها روبرو می شوند و در مدارس نیز با مشکلاتی مواجه هستند.در این میان از والدین چه کاری ساخته است؟ آنان باید به کودکانشان هنر خویشتنداری را بیاموزند تا بتوانند در موارد لازم احساسات خود را کنترل کنند. به این پنج شیوه توجه کنید:

خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم - تصویر 2 در مواجهه با مشکلات الگوی کودک خود باشید.

اگر به کودکان نشان دهید که حتی در زمان بحران می توانید خونسردی خود را حفظ کنند در واقع پیام روشنی برای آنها فرستاده اید. یادتان باشد نشان دادن الگو به کودکان همواره بهتر

ین
آموزگار بوده است.

خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم - تصویر 3قدرت ابراز احساسات را در کودکان تقویت کنید.


بسیاری از

کودکان
رفتار پرخاشگرانه دارند تنها به این دلیل که نمی دانند چگونه ناراحتی خود را بیان کنند. آنها برای ابراز احساسات خود به ادبیات مناسب نیاز دارند.

خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم - تصویر 4از علائم هشداردهنده استفاده کنید.


به

کودک
خود بگوئید همه، علائمی خاص خود دارند که در زمان عصبانیت به آنها هشدار می دهد و باید به آنها توجه کنند تا دچار دردسر نشوند. بعد به او در تشخیص این علائم کمک کنید. به عنوان مثال: «من بلندتر از حد معمول حرف می زنم. گونه هایم سرخ شده است. مشت هایم را گره کرده ام. ضربان قلبم تند و آب دهانم خشک شده است و نفس نفس می زنم.» وقتی کودکتان با علائم آشنا شد هنگام عصبانیت او بگوئید: «به نظر می رسد داری کنترل خود را از دست می دهی. دست هایت مشت شده است. آیا فکر می کنی داری عصبانی می شوی؟ هرچه زودتر کودکان را متوجه علائم هشداردهنده کنیم بهتر می توانیم به آنها نحوه کنترل رفتارشان را بیاموزیم.

خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم - تصویر 5حفظ خونسردی را به خود یادآوری کنید.

به عقیده کا

رشناسان
یکی دیگر از راههای تقویت خویشتنداری در کودکان این است که به آنها استفاده از پیام های مثبت در مواقع استر س زا را بیاموزیم. به این موارد توجه کنید: «من باید خونسرد باشم، خویشتنداری خود را حفظ کنم و نفس عمیق بکشم.

من می توانم این مشکل را حل کنم.» چند جمله را به کودک خود پیشنهاد کنید و از او بخواهید یکی از آنها را انتخاب کند. به او کمک کنید روزی چند بار به مرور این جملات بپردازد. شما می توانید جملات انتخابی او را بر روی دیوارها نصب کنید. هر چقدر تمرین او در این زمینه بیشتر باشد بهتر می تواند هنگام عصبانیت رفتار خود را کنترل کند.

خویشتنداری را به کودکان بیاموزیم - تصویر 6نحوه درست نفس کشیدن را به او بیاموزید.

آموختن شیوه درست نفس کشیدن- به ویژه در مواقع استرس زا- یکی از موثرترین راهها برای خویشتنداری کودکان است. کارشناسان توصیه می کنند کودک در این مواقع صاف بنشیند و به یک صندلی تکیه دهد. به او نشان دهید به آرامی نفس بکشد و این کار را در فواصل مشخص تکرار کند. تکرار این جلسات نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. کودک شما باید بیاموزد که هنگام عصبانیت با نفس های آهسته و عمیق خود را آرام کند.منبع : روزنامه کیهان


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه