جاستین بیبر را از هتل بیرون کردند !

جاستین بیبر را از هتل بیرون کردند !

در تور کنسرت جاستین بیبر به آرژانتین به خاطر رفتارهای ناشایست طرفدارانش ، او را از هتل بیرون انداختند.بنا به خبر TMZ طرفداران جاستین بیبر در مقابل هتل اقامت بیبر کمپ زده بودند و به اطراف هتل ضرر میزدند و مدیر هتل هم با دیدن این رفتارهای طرفداران تصمیم به بیرون کردن بیبر شد .

اکیب بیبر هم در پی هتلی دیگری بودند که باز هم با توجه به رفتار طرفداران اجازه اقامت ندادند از روز شنبه که بیبر را از هتل بیرون انداختند هنوز هم جایی برای اقامت پیدا نکرده اند. این بار میشود گفت که برای اولین بار جاستین بیگناه بود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه