در روزگاری که هنوز سلفی به این شکل مرسوم نبوده، علی فتح الله زاده یک سلفی در کنار ناصر حجازی رو کرده

در روزگاری که هنوز سلفی به این شکل مرسوم نبوده، علی فتح الله زاده یک سلفی در کنار ناصر حجازی رو کرده که مربوط به سفر مشترکشان به جمهوری چک می شود.

حجازی

منبع: پرشین وی

Tweet تصویر دیده نشده از سلفی فتح الله زاده و ناصر حجازی در اروپا + عکس - تصویر 2
نظرات بییندگان :