تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس


تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس


 


با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم .
با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 2

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 3

 

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 4

 

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 5

 

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 6

 

 

تزئین با پلو زعفرانی

 

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 7

 

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است.

 

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 8

 

تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب

تزیین پلو با زعفران/تزئین های مختلف پلو+عکس - تصویر 9

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه