حضرت امام خميني(ره) داراي توان خاصي در پيش‎بيني‎هاي سياسي بود و برخي از وقايع آينده را پيش از وقوع گوشزد كرده و هشدار مي‎داد.

حضرت امام خميني(ره) داراي توان خاصي در پيش‎بيني‎هاي سياسي بود و برخي از وقايع آينده را پيش از وقوع گوشزد كرده و هشدار مي‎داد. ما در اين مقاله به بررسي 12 پيش‎بيني مطرح‎شده توسط ايشان پرداخته در ادامه برخي از پيش‎بيني‎هاي ولي امر مسلمين را نيز مطرح خواهيم نمود.به بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد امسال دقت كنيم :
امسال سالگرد امام با يك حادثه مهم ديگر نيز همراه و همزمان است و آن بيداري اسلاميست ، حادثه اي و حماسه اي كه امام بزرگوار ما انتظار آن را مي كشيدند ، آرزوي آن را داشتند و از آن خبر هم داده بودند ، پيش بيني مي كرد امام بزرگوار حركت بيداري ملتهاي مسلمان را و خداوند متعال تفضل فرمود اين پيش بيني به وقوع پيوست ، همچناني كه سقوط حكومت شوروي را پيش بيني كرد و خداي متعال آن را تحقق بخشيد.

همانگونه كه مي بينيم ، ولي امر مسلمين در اين فراز از صحبت ها با برجسته كردن صحت پيش بيني هاي حضرت امام (ره) در نظر دارند كه حقيقت مهمي را براي جامعه برجسته نمايند و آن توجه و اعتماد به پيش بيني ها و بشارتهاي بزرگاني چون خميني كبير است ، بدين منظور ما در نظر داريم كه نگاهي گذرا داشته باشيم بر برخي از پيش بيني هاي بزرگ بينانگذار انقلاب اسلامي و تحقق عجيب آنها.

حضرت امام خميني(ره) از معرفت و بينش سياسي خارق العاده اي برخوردار بود و ذهن و فكر باز و بيدارش همواره عمق رخدادها و وقايع سياسي را مي كاويد و تحليل هاي روشن ارائه مي داد و راه و روش هاي كارآمد تجويز مي كرد كه به نتيجه و ثمر مي نشست .

همين شم و ژرف نگري سياسي موجب مي گشت كه آن پيشواي الهي داراي توان خاصي در پيش بيني هاي سياسي گردد و برخي از وقايع آينده را در سياست خارجي جهان اسلام پيش از وقوع گوشزد نمايد و هشدار دهد ما در اين مقاله به بررسي 12 پيش بيني مطرح شده توسط ايشان پرداخته و در ادامه برخي از پيش بيني هاي ولي امر مسلمين را نيز مطرح خواهيم نمود :نگاهي به 12 پيش بيني مطرح شده توسط حضرت امام(ره):

1- امام راحل(ره) در سال 43 ، سربازان من در گهواره ها هستند!

2 - پيش بيني فرار شاه و عاقبت رژيم پهلوي

3- پيش بيني در مورد تشكيل حكومت اسلامي در ايران

4- پيش بيني در مورد عاقبت منتظري

5- پيش بيني در مورد رهبري امام خامنه اي(مدظله)

6- پيش بيني نابودي ماركسيسم و سقوط شوروي

7- پيش بيني حمله عراق به كويت

8- پيش بيني عاقبت ذلت بار براي سران مزدور

9- پيش بيني حركت مردم مصر و عاقبت حسني مبارك

10- پيش بيني وقوع بيداري اسلامي در منطقه

11- پيش بيني فروپاشي آمريكا از درون

12- پيش بيني فتح قدس و آزادي فلسطين


تحقق عجيب 12 پيش‌‎بيني بزرگ امام (ره) - تصویر 1


1- امام راحل(ره) در سال 43 ، سربازان من در گهواره ها هستند!
---------------------------------------------------------------------------
به گواهي تاريخ خيل عظيم جوانان و نوجوانان نقش بسيار مهمي در به ثمر رسيدن و پيروزي انقلاب اسلامي داشته و چند سال بعد در 8 سال دفاع مقدس نيز نقشي بي نظير در حراست و پاسداري از انقلاب اسلامي ايفا نمودند ، در حال�� كه امام عزيز اين مسئله و اين نسل انقلابي را از سال 43 پيش بيني كرده و آمدنشان را انتظار مي كشيدند و اينگونه بود كه ابتداي كار در پاسخ افرادي كه مي گفتند با كدام يار و ياور مي خواهيد پيروز شويد ، فرمودند :سربازان من در گهواره ها هستند!


2 - پيش بيني در مورد عاقبت رژيم پهلوي و فرار شاه
-------------------------------------------------------------
نيم قرن پيش و در حالي كه خوش بين ترين افراد هم نمي توانستند در مخيله خود نابودي و فروپاشي حكومت مستبد و فرعوني شاه را تصور كنند ، امام راحل(ره) با پيش بيني سقوط و نابودي اين رژيم شيطاني حركت بزرگ خويش را آغاز كرد :

ملت عزيز و پيرو حق امام عليه السلام (امام حسين)، با خون خود، سلسله ابليس پهلوي را در قبرستان تاريخ دفن مي نمايند و پرچم اسلام را در پهنه كشور بلكه كشورها، به اهتزاز درمي آورد.
( صحيفة نور، جلد 4، صفحة 9)

در حالي كه برخي از متدينين و روحانيون هم عصر امام با هشدار به او در مورد نادرست بودن حركتش ، حكومت شاه را قدرتمند و جاوداني نشان مي دادند ، گذشت زمان و ايثار و جهاد امام عزيز و پيروان راستينش كه منجر به نابودي حكومت طاغوت شد ، نشان داد كه اين تحليل و پيش بيني امام راحل(ره) تا چه اندازه صحيح و قرين به واقعيت بود.

همانگونه كه بيان شد در طي حركت اسلامي امام(ره) شايد هيچ كس حتي تصور نمي كرد كه بتوان روزي شاه را سرنگون كرد و اين ديو خونخوار روزي مجبور به فرار از كشور شود ، خاطره زير به خوبي حال و هواي آن روزها و عجيب بودن پيش بيني امام را به خوبي نشان مي دهد:
مرحوم حجت الاسلام سيد محمد كوثري (ره)( روضه خوان مراسم هاي امام خميني) نقل مي كند: يك روز من در منزل آقاي آيت الله فاضل لنكراني، از استادان حوزه علميه قم بودم و يكي از فضلاي مشهد آنجا بودند. ايشان به نقل از يكي از دوستانشان نقل كردند كه در نجف اشرف در خدمت امام بوديم و صحبت از ايران به ميان آمد. من گفتم اين چه فرمايشهايي است كه در مورد بيرون كردن شاه از ايران مي فرماييد؟ يك مستأجر را نمي شود از خانه بيرون كرد، آن وقت شما مي خواهيد شاه را از مملكت بيرون كنيد؟ امام سكوت كردند. من فكر كردم شايد عرض مرا نشنيده اند. سخنم را تكرار كردم.

امام فرمودند: فلاني چه مي گويي؟ مگر حضرت بقيةالله صلوات الله عليه به من (نستجيربالله) خلاف مي فرمايد؟! شاه بايد برود.(فصلنامه انتظار ، ش14، ص5)


3- پيش بيني در مورد تشكيل حكومت اسلامي در ايران
--------------------------------------------------------------
يكي از پيش بيني هاي بزرگ امام راحل(ره) ، پيش بيني به ثمر رسيدن حركت انقلابي ملت ايران و تشكيل حكومت اسلامي در اين سرزمين است :

آقاي علي محمد بشارتي براي آقاي ري شهري نقل كرده اند و ايشان در كتاب خاطراتشان درج نموده اند:

«در تابستان سال 1358 هنگامي كه مسئول اطلاعات سپاه بودم، گزارشي داشتيم كه آقاي [سيد كاظم] شريعتمداري در مشهد گفته است: من بالاخره عليه امام [خميني] اعلام جنگ مي كنم. خدمت امام رسيدم و ضمن ارائه گزارشي، خبر مذكور را هم گفتم. ايشان سرش پايين بود و گوش مي داد، اين جمله را كه گفتم، سر بلند كرد و فرمود:

اين ها چه مي گويند، پيروزي ما را خدا تضمين كرده است. ما موفق مي شويم، در اينجا حكومت اسلامي تشكيل مي دهيم و پرچم را به صاحب پرچم مي سپاريم. پرسيدم: خودتان؟ امام سكوت كردند و جواب ندادند.(خاطره ها،آيت الله ري شهري، چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلد اول، صفحه 242)


4- پيش بيني در مورد عاقبت آيت الله منتظري
---------------------------------------------------
امام عزيز در اواخر عمر شريف خود با درايت و تيزبيني بالايي كه داشتند خطر انحراف در شخصيت و اطرافيان منتظري را تشخيص داده و با دست زدن به يك جراحي بزرگ ، آينده انقلاب را بيمه كردند ، در آخرين نامه اي كه ايشان به منتظري مي نويسند با پيش بيني دو خطر ، به وي در مورد آنها هشدار مي دهد :

1- حضرت امام با بيان ساده لوح بودن منتظري وي را از تحريك شدن توسط اطرافيانش برحذر مي دارد :

از آنجا كه ساده‌لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‌شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد

شاهد بوديم در سال 76 چگونه اين مسئله به حقيقت پيوست و با تحريك اطرافيان مبني بر تغيير فضا و ايجاد فرصت ، منتظري سخنراني موهني را ايراد كرد كه البته با واكنش امت حزب الله روبرو شد.

2- امام عزيز پيش بيني مي كند كه ايشان در آينده مشغول به نوشتن مطالبي مي شود كه براي آخرت و عاقبت وي مضر است :
شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي‌شويد كه آخرتتان را خراب‌تر مي‌كند. (http://www.irdc.ir/fa/content/7114/default.aspx) و شاهد بوديم كه منتظري در اواخر عمر خود با تحريك دستهاي پنهان ، كتابهايي را در باب فدك و نقد ولايت فقيه نوشت كه بسياري از زحمات گذشته او را بر باد داد و اين همان پيش بيني امام راحل(ره) بود كه با بينش الهي خود از سالها قبل چنين واقعيتي را مشاهده كرده و به وي هشدار داده بودند.

5- پيش بيني در مورد رهبري حضرت آيت الله خامنه اي(مدظله)
--------------------------------------------------------------------

امام راحل قدس سره در مناسبتهاي مختلفي نظر خود را در مورد رهبري مقام معظم رهبري(مدظله) بيان داشته اند و از تحقق اين حقيقت در آينده خبر داده اند ، ايشان بعد از حادثه مسجد ابوذر در سال 60 ، كه منجر به جراحت شديد مقام معظم رهبري(مدظله) شد ، بيان فرمودند كه خداوند ذخيره انقلاب را حفظ كرد

در مناسبتهاي متعدد ديگري نيز امام راحل به صراحت اين موضوع را بيان مي فرمايند.مرحوم حاج سيد احمد خميني نقل مي‌كند:

وقتي كه آيت اللّه خامنه‌اي در سفر كره (شمالي) بودند، امام گزارش‌هاي آن سفر را از تلويزيون ‌مي‌ديدند. منظره ديدار از كره، استقبال مردم و سخنراني‌ها و مذاكرات آن سفر، خيلي جالب بود. امام بعد از آن‌كه اين‌ها را مشاهده كردند، فرمودند:

«الحق ايشان (ولي امر مسلمين) لياقت رهبري را دارند».

و بدينوسيله از آينده اي خبر مي دهند كه با حضور و درخشش حضرت آيت الله خامنه اي(مدظله) كشتي انقلاب از طوفانهاي سهمگين حوادث به سلامتي عبور مي كند.

تحقق عجيب 12 پيش‌‎بيني بزرگ امام (ره) - تصویر 2

6- پيش بيني نابودي كمونيسم و سقوط شوروي
-----------------------------------------------------
حضرت امام(ره) مدتي قبل از فروپاشي شوروي سابق و در زماني كه هيچ كس انتظار اين واقعه مهم را نداشت ، در نامه اي به گورباچف با پيش بيني سقوط قريب الوقوع اين ابرقدرت ، سران شوروي سابق را به راه حق دعوت فرمودند :

"جناب آقاي گورباچف، براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه‌هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد " - (نامه تاريخي امام راحل به گورباچف)

هنوز مدت زمان كوتاهي از نامه تاريخي امام راحل(ره) نگذشته بود كه در ميان بهت و حيرت جهانيان ، رژيم شوروي فروپاشيد!


7- پيش بيني حمله عراق به كويت
--------------------------------------
پيشگويي ديگري از حضرت امام كه در زمان حياتشان به حقيقت پيوست , حمله عراق به كويت بود , امام (ره) به سران كويت كه حمايت مالي گسترده اي را از رژيم صدام مي كردند خطاب فرمودند :

از اينكار بپرهيزيد كه روزي آتش اين فتنه دامن خودتان را مي گيرد ...... نه تنها صدام از خلق و خوي سبعيت و درندگي ذره اي عدول ننموده است كه متاسفانه با حمايت جهانخواران و با سكوت سازمان ها و مراكز بين المللي به گرگ زخم برداشته اي بدل شده است و مي رود تا شعله هاي آتش و جنگ را در كشورهاي منطقه و خصوصا خليج فارس برانگيزد.(صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني جلد20 ص 328 و 329)

و همانگونه نيز شد .. عراق كه از حمله به ايران مايوس شده و خسارت زيادي ديده بود به كويت حمله كرد و اين كشور ثروتمند را در 24 ساعت غارت نمود.

و بدين سان در برابر چشم هاي متحير جهانيان بار ديگر پيش بيني بزرگ ديگري از امام راحل به وقوع پيوست تا همگان بدانند كه اين پير روشن ضمير با چه ديد حكيمانه و روشني جهان و تحولاتش را مي بيند.

8- پيش بيني عاقبت ذلت بار براي سران مزدور
----------------------------------------------------
زماني كه در دوران 8 سال دفاع مقدس اكثر سران مزدور كشورهاي منطقه به دستور استكبار بر عليه انقلاب متحد شده و خوش خدمتي مي كردند ، امام راحل ، اين پير روشن ضمير با پيش بيني عاقبت ننگين اين خودفروختگان ، آنها را از سقوط بيشتر در دام ابرقدرتها برحذر مي دارد و عاقبت تاسف بار آنها را گوشزد مي كند ، اما افسوس كه اين دنياپرستان تشنه قدرت از درك و هشدار اين مرد الهي عاجز بوده و به سرنوشتي شوم دچار شدند.

سرنوشت تاسف بار صدام حسين ، حسني نامبارك ، علي عبدالله صالح ، قذافي و ... نمونه اي از اين عبرتهاست ، كساني كه بعد از اتمام دوران مصرفشان ، همچون دستمالي بي ارزش توسط اربابان خود به دور انداخته شدند.

« ابرقدرت ها آن لحظه اي كه منافعشان اقتضا كند شما و قديمي ترين وفاداران و دوستان خود را قرباني مي كنند و پيش آنان دوستي و دشمني و نوكري و صداقت ارزش و مفهومي ندارد. آنان منافع خود را ملاك قرار داده اند . » (صحيفه امام - جلد20 ص 328 و 329)


9- پيش بيني حركت مردم مصر و عاقبت حسني مبارك
------------------------------------------------------------
حضرت امام(ره) با شناخت عميق از ملت مصر و پيشنيه تاريخي و عمق دلبستگي اين ملت نجيب به اسلام و روحيه ضداستكباري و ضد استبدادي اين مردم ، پيش بيني مي كنند كه اين مردم غيور با حركت شجاعانه خود ، مزدوران استكبار را به زباله دان تاريخ خواهند فرستاد.
ملت مصر به خيابان ها بيايند و اين تفاله هاي آمريكا را بيرون بريزند...!

اين رئيس جمهور تحميلي ثاني [حسني مبارك‏] كه خيال دارد در مصر مثل آن [انور سادات‏] حكومت كند، دربست خودش را در اختيار آمريكا گذاشته است؛ قبل از اينكه به رياست برسد اعلام همبستگي خودش را با اسرائيل و آمريكا كرده است. نديده است كه‌‌ همان طوري كه سلف طالحش به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد، همين عمل را با او هم خواهند كرد. (صحيفه امام، جلد ‏15، صفحه 285)

اينك گذشت زمان نشان داد كه پيش بيني امام راحل(ره) از تحولات مصر و حركت مردم انقلابي اين كشور تا چه اندازه قرين به واقعيت بوده و آن مرد الهي چگونه از سالها پيش در انتظار حوادث كنوني مصر و حركت قهرمانانه اين ملت بزرگ بودند.


10- پيش بيني وقوع بيداري اسلامي در منطقه
---------------------------------------------------
پيش بيني بزرگ ديگري كه امام راحل با نگاه ملكوتي خود از وراي دهها سال آن را مي ديد ، وقوع انقلاب اسلامي در منطقه خاورميانه و كشورهاي مسلمان بود تا جايي كه بفرموده ولي امر مسلمين امام راحل علاوه بر پيش بيني ، بي صبرانه در انتظار اين تحول مبارك بود و همواره ملتهاي مسلمان را به قيام و انقلاب بر عليه حاكمان فاسد ترغيب مي نمود.

نمي دانند و نمي بينند كه انقلاب اسلامي صادر يا در شرف صدور است و با تاييدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتيه هاي نه چندان دور به دست ملت هاي اسلامي بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامي در سراسر عالم به اهتزاز در خواهد آمد؟( 6 مرداد 1366 /1 ذي الحجه 1407 جماران - بردائت از مشركين پيام به زائران حج)

ما مي‌خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد و اين بيداري كه در ايران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند ... و دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه كردند اين در همه ملتها و در همه دولتها بشود، آرزوي ما اين است. معني صدور انقلاب ما اين است كه همه ملتها بيدار شوند و همه دولتها بيدار شوند و خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و اين تحت سلطه بودني كه هستند و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مي‌رود و خودشان به نحو فقر زندگي مي‌كنند نجات بدهد

جنبشي كه از طرف مستضعفان و مظلومان جهان عليه مستكبران و ظالمان شروع شده و در حال گسترش است اميد بخش آتيه روشن است و وعده ي خداوند تعالي را نزديك و نزديك تر مي نمايد . . .

اميد است كه اين انقلاب جرقه و بارقه اي الهي باشد كه انفجاري عظيم در توده هاي زيرستم ايجاد نمايد....((صحيفة نور، جلد 15، صفحة 75، تاريخ 1360/5/10)

ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مي كنيم ....

ما بايد از مستضعفان جهان پشتيباني كنيم. ما بايد در صدور انقلابمان به جهان كوشش كنيم و تفكر اينكه انقلابمان را صادر نمي كنيم كنار بگذاريم. زيرا اسلام بين كشورهاي مسلمان فرقي قائل نمي شود و پشتيبان تمام مستضعفان جهان است.

انقلاب اسلامي ايران با تاييد خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است... 1360

11- پيش بيني فروپاشي آمريكا از درون
--------------------------------------------
يكي از عجيب ترين پيش بيني هاي امام راحل(ره) ، پيش بيني فروپاشي و نابودي امپراطوري آمريكاست آن هم در زماني كه اين ابرقدرت در اوج قدرت و همينه خود قرار دارد و با كنار زدن ابرقدرت شرق به قدرتي بلامنازع در جهان تبديل شده است و بسياري گمان مي كنند كه سيطره آمريكا قرنها طول بكشد و برخي تئوريسين ها مانند فوكوياما حكومت آمريكا را مدينه فاضله بشري و اوج تمدني ذكر مي كنند كه بشر مي تواند بدان دست يابد ، در اين فضاست كه مرد الهي قرن با بينش عميق خود نابودي قريب الوقوع اين امپراطوري را مژده مي دهد و نابودي آن در آينده نزديك را پيش بيني مي كند :

دهها خبرنگار و فيلمبردار را به منطقه گسيل داشته اند تا خبر موفقيت نقشه هاي آمريكا را مخابره كنند خداوند زمينه رسوايي و زبوني آمريكا را به دست غيب خود فراهم مي آورد و اقتدار معنوي پرچم لااله الا الله را بر پرچــم كفر به نمايــش مي گذارد و دل بندگان خالص خويــش را شادمان مي سازد. (6مرداد 1366 /1 ذي الحجه 1407 جماران موضوع: بردائت از مشركين پيام به زائران حج)

انقلاب اسلامي با تاييد خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شاءا… با گسترش آن قدرتهاي شيطاني به انزوا كشيده خواهند شد ..... (12 آبان 1360 /6 محرم 1402)

انشاءا… مردم سلحشور ايران كينــه و خشم انقلابي و مقدس خويش را در سينه ها نگه داشتـه و شعله هاي ستم سوز آن را عليه شوروي جنايتكار و آمريكاي جهانخوار و اذناب آنان به كار خواهد گرفت تا به لطف خداوند بزرگ آمريكاي جهانخوار و اذناب آنان به كنار خواهند رفت... (11 مهر 1367/ 21 صفر 1409)

اوضاع متلاطم و آشفته سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آمريكا در طي سالهاي گذشته كه بسياري از آگاهان و حتي مسئولان آمريكايي به صراحت به آن اذعان كرده و از آن به نشانه هاي فروپاشي آمريكا ياد مي كنند ، به خوبي نشان مي دهد كه پيش بيني بزرگ امام راحل در مورد زوال و سقوط آمريكاي جنايكار در حال تحقق است.


12- پيش بيني فتح قدس و آزادي فلسطين
------------------------------------------------
مسئله رهايي فلسطين و آزادي بيت المقدس از دست اشغالگران از ابتداي حركت انقلابي امام جايگاه برجسته و ويژه اي داشت ، امام راحل با نامگذاري روز قدس ، طرح ايده نابودي اسرائيل و محو آن از نقشه جهان و طرح آروزي فتح بيت المقدس ، عملاً يكي از بزرگترين پيش بيني هاي خود مبني بر نابودي اسرائيل و آزادي قدس شريف را پايه گذاري كرده و آن رو به آرمان درخشان و دست يافتني ملتهاي مسلمان تبديل كرد و اين روزها كه اسرائيل لحظه به لحظه بيشتر در مرداب نابودي و فروپاشي فرو مي رود ، جهانيان به صحت پيش بيني امام راحل پي برده و به صدق فرمايشات آن پير روشن ضمير ايمان مي آورند.

ان شاء اللَّه فلسطين آزاد بشود و بيت المقدس، آنكه مسجد همه مسلمين است به حال اول برگردد. و آنهايى كه به مسلمين ظلم و ستم مى‏كنند ان شاء اللَّه خداوند دفع شرّ آنها را بكند .. (صحيفه نور ج 14 )

جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت،... (صحيفه نور ج21 ص 283)

آرزوى ما آن است كه سرزمين فلسطين و مسجداقصى از صهيونيسم تطهير شود و مردم فلسطين به سرزمين خويش باز گردند (صحيفه نور جلد 3 صفحه 256)

بايد همه بپا خيزيم و اسرائيل را نابود كنيم، و ملت قهرمان فلسطين را جايگزين آن گردانيم‏ .(صحيفه نور جلد12 ص148)


منبع: فارس

باز نشر:

برترین مجله اینترنتی ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه