برندگان مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۴ + عکس

برندگان مراسم گلدن گلوب 2014 + عکس

هفتادو یکمین مراسم گلدن گلوب در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۴ برگزار شد و برندگان این دوره نیز مشخص شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظ��ات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه