اظهار بیزاری و تنفر کودک نسبت به پدر و مادر

 

کودک در سن 3 تا 4 سالگی ممکن است به مادر خود بگوید : «مامان، من از تو متنفر و بیزارم». شما به عنوان مادر نباید از گفته ی او ناراحت و دلسرد شوید. کودک در این سنین در مقابل محدودیت هایی که برای او وجود دارد، یا خواسته هایی که دارد و انجام نمی گیرد ، خشمگین می شود و ممکن است به پدر و مادر خود یا به کودکان دیگر چنین جمله ای را بگوید.

بعضی از کودکان در مواقعی که خواسته های خود را برآورده نمی بینند ناراحت نمی شوند واکنش نشان نمی دهند ، بعضی دیگر ناراحتی خود را به صورت قهر کردن و خشمگین شدن به پدر و مادر خود و دیگران نشان می دهند.

پدر و مادر باید به علتی که کودک را خشمگین کرده است و سبب شده که چنین جمله ای را به زبان بیاورد ، توجه و دقت کنند. بعضی از مواقع گفته ی کودک ، نتیجه ی خشم و عصبانیت و گفتار یا رفتار مادر است ، یعنی اگر مادر خسته و عصبانی باشد و در مقابل خواسته ی حق و ناحق کودک به او بگوید: «تو بچه ی بدی هستی ، دیگه دوستت ندارم» ، کودک هم همین جمله را در موقع خود ، به مادرش خواهد گفت.

کودکان در سن 4 و 5 سالگی کلمات را روی پدر و مادر امتحان می کنند. همانطور که کودک 12 تا 18 ماهه شروع می کند به قدم برداشتن تا راه رفتن را یاد بگیرد ، کودک در سن 4 تا 5 سالگی نیز با کلمات بازی می کند و آن ها را به کار می برد. مادر باید به کودک اجازه دهد که احساس خود را به صورت کلمات بیان کند، ولی واکنش او باید منطقی باشد. حتی در مواقعی که تنشی پیش می آید و کودک کار بدی انجام می دهد مادر باید به کودک بگوید: «من از کاری که تو انجام دادی ناراحت شدم؛ ولی دوستت دارم.» اگر شما با متانت و ملایمت با کودک خود رفتار کنید ، کمتر صحبت از اظهار تنفر و بیزاری بین کودک و مادر و میان خواهد آمد. کودک ممکن است موقعی از شما اظهار تنفر و بیزاری کند که شما کودک را وادار کنید که کاری انجام دهد و یا او بخواهد کاری کند و شما موافق آن نیستید. حتی در بعضی از موارد ممکن است حق با کودک باشد ، بنابراین مادر باید در گفته و خواسته ی خود تجدید نظر نماید.

اگر اصل سیادت در کودکان زیر 7 سال را رعایت کنیم، اینگونه مشکلات پیش نخواهد آمد. در واقع شما باید نقش یک وزیر زیرک را بازی کنید. وقتی پادشاهی تصمیم نابجایی می گیرد، وزیر او حق ندارد با او خشمگینانه مخالفت کند ؛ بلکه با زیرکیِ خود آنچه که در ذهنِ خودش است را به او منتقل خواهد کرد، هر چه وزیر، رندتر و باهوش تر باشد، اوضاع بهتر خواهد بود.


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه