احادیثی گهربار از امام محمد باقر(ع)
احادیث,امام محمد باقر(ع),احادیث امام محمد باقر(ع)

امام باقر(ع) میفرماید: خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.‎

 

احادیثی گهربار از امام محمد باقر(ع)
1. دقت در حساب به اندازه عقول در دنیا
انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامة علی قدر ما اتاهم من العقول فی الدنیا. (1)
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

  

احادیث,حدیث

 

2. در زمان غیبت باید چنین باشیم
اِصبِروا عَلی اداء الفَرائضِ، وَ صابِرو عَدُوُّکم ، وَ رابِطوا امامَکمُ المُنتَظَرِِ (2)
صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در انتظار او هستید.

 

 احادیث,حدیث


 3.سخن نیک را از هرکس بگیرید
خُذُوا الکلِمَةَ الطَّیبَةَ مِمَّن قالَها و إن لَم یعمَل بِها (3)
سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند.

 

احادیث,حدیث

4. نافرمان خداشناس نیست
ما عَرَفَ اَللهَ مَن عَصاهُ. (4)
خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.

 

احادیث,حدیث

 
5. حسد و تحقیر با دانش نمی سازد
لا یکونُ اَلعَبدُ عالِماً حَتّی لا یکونَ حاسِداً لِمَن فَوقَهُ و لا مُحَقِّراً لِمَن دُونَهُ. (5)
هیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکه به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست خود را خوار نشمارد.

 

احادیث,حدیث

 
6. جهادی مانند مبارزه با نفس نیست
لا فَضیلَةَ کالجِهادِ ، ولا جِهادَ کمُجاهَدَةِ اَلهَوی . (6)
فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.

 

احادیث,حدیث

 

7. ترک جماعت مبطل نماز
من ترک الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علة فلا صلاة له. (7)
کسی که از روی بی میلی ،بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست.

 

احادیث,حدیث

 
8. گفتار بگونه ای که دوست داریم بشنویم
قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم. (8)
بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

 

احادیث,حدیث

 
9. حفظ زبان سبب مصونیت از گناه
لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه. (9)
هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد.

 

احادیث,حدیث

 

10.   صله رحم سریعترین طاعت
ان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. (10)
نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است.

 

احادیث,حدیث

 

11.   مدارا قفل ایمان است
ان لکل شیءٍ قفلاً و قفل الایمان الرفق. (11)
هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است
 

احادیث,حدیث

 
12.   غضب فرونشان تا عذاب فرونشیند
ومن کف غضبه عن الناس کف الله تبارک وتعالى عنه عذاب یوم القیامة. (12)
کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد.

 

احادیث,حدیث

 
13.   حق بندگی ادا کن تو خدا ترا کفایت کند
من عَبَد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته. (13)
هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگى کند، خداوند بیش ازآرزوها و کفایتش به او عطا مى کند.

 

احادیث,حدیث

 

14.   شوخی کننده بدون ناسزاگویی محبوب خدا است
 ان الله عزوجل یحب المداعب فی الجماعه بلا رفث. (14)
خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .

 

احادیث,حدیث

 

15.   مبارزه با نفس مانند مبارزه با دشمن
جَاهِد هَوَاک کمَا تُجَاهِدُ عَدُوَّک. (15)
با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

 

احادیث,حدیث

 
16.   خوش نیتی باعث افزایش رزق
من حسنت نیته ، زید فی رزقه (16)
هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد.

 

احادیث,حدیث

 
17.   دوست داشتن میزان محبوبیت
اعرف المودة فی قلب اخیک بما له فی قلبک (17)
دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم.

 

احادیث,حدیث

 
18.   بهترین آمیزه
ما شیب شی ء بشی ء احسن من حلم بعلم. (18)
چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

 

احادیث,حدیث

 
19.   دعا درپشت سر برادر دینی
اَوشَک دَعوَهُ و اَسرَعُ اِجابَه دُعاءَ المَرءِ لِاَخیهِ بِظَهرِ الغَیبِ. (19)
دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .

 

احادیث,حدیث

 
20.   بهترین نیکی در دنیا
مَا حَسَنَةُ الدُّنیا إلّا صِلَةُ الإخوانِ وَالمَعارِفِ. (20)
خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست.

 

--------------------------

پی نوشت ها
1. غررالحکم جلد2 - حدیث3260 – خاتمةالمستدرک میرزاحسین نوری- ج1 ص47. معانی الاخبار شیخ صدوق ص 2....2. غیبه النعمانی، ینابیع المودة....3. تحف العقول، ص391. بحارالانوار ج 110 ص160، ج75 ص 170....4. تحف العقول ص294. الانوار البهیه شیخ عباس قمی ص 143.
5. تحف العقول ص293....6. تحف العقول ص 286. مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری ج 11 ص 143....7. امالی شیخ صدوق،ص290.....8. بحارالانوار،ج65،ص152. الکافی ج2 ص 165 محاضرات ج 1 ص 251....9. بحارالانوار،ج75،ص178 – تحف العقول - حسن بن على بن حسین بن شعبة الحرانى- ص 298
10. تحف العقول،ص303.....11. جهاد النفس، ح271. الکافی ج2 ص 118....12. جهادالنفس،ح532. الکافی ج2 ص 305.....13. بحارالانوار،ج۷۱ص۱۸۳.....14. الکافی،ج2،ص663....15. عیون اخبار الرضا2،ص51.
16. بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 175.....17. تحف العقول ، ص 304....18. بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75 ، ص 172 ....19. الکافی ، ج 2 ، ص 507....20. بحار الأنوار، ج 46، ص291.

منبع : bahjat.org

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه