آشنایی با ورزش رزمی سایوکان

آشنایی با ورزش رزمی سایوکان - تصویر 1

معرفی رشته رزمی سایوکان

سیستم دفاع شخصی است و راه دفاع در برابر یک نفر می باشد. سایوکان آنالیز شده امتحان شده و مورد موشکافی قرار گرفته و به عنوان یک شاخه اصلی از هنر های رزمی به وسیله اساتید هنر های رزمی فدراسیون جهانی پذیرفته شده است. در این سیستم اهمیت با تکنیکهای شخصی نیست بلکه با بکار گیری جنبه های فکری می باشد.

مهم به نمایش درآوردن تکنیکها نیست بلکه بکارگیری فطری آنهاست که اهمیت دارد. در به کار گیری تکنیکها می بایست عکس العمل فطری نقش داشته باشد و نباید شامل جزئیات زیاد به خصوصی باشد.

در سایوکان دو برنامه آموزشی وجود دارد:

1) سیستم دفاع شخصی جدید

این آموزش برای دوره زمانی کوتاه 108 ساعت جهت یادگیری استراتژی دفاع شخصی میباشد در این دوره کوتاه با وضعیت واقعی روبرو خواهید شد و در دفاع از خودتان به صورت فیزیکی و فکری موفق خواهید شد. اگر شخص دارای قابلیت بالای تکنیکی نباشد این مانع از بکارگیری استراتژی گوشین سایوکان نخواهد شد در خیابان جائیکه خیلی از سیستمها دچار نقصان میشوند سایوکان تضمین دفاع شخصی بوده و میتواند به طور کامل به کار رود.

سایوکان برای کسانی که علاقه مند به هنرهای رزمی بوده اند ولی تعلیم آن را ندیده اند و یا نتوانسته اند آن را یاد بگیرند و نیاز به مشوق در این امر را داشته اند ایده آل میباشد.آن میتواند توسط افراد با سن متوسط و بالاتر بدون هیچ مشکلی آموزش دیده شود. سیستم حمله یک به یک˛ یک به چند˛ با سلاح و بدون سلاح به کار گرفته و استفاده شود.
برنامه های کوهای ˛ سمپای˛ کوتو سمپای برنامه های آموزشی هستند و دانشجویانی که برنامه سمپای را به اتمام رسانده اند کمربند مشکی دان 1 را دریافت خواهند کرد.

2) سیستم ناک دان

این در طبقه سیستمهای فول کنتاکت جهانی می باشد. در مبارزه هیچ گونه پوشش محافظتی پوشیده نمی شود. در این سیستم مجددا توانایی فطری جهت پاسخگویی به حمله حریف توسعه می یابد. حملات حریف بدون به کارگیری سیستمهای پیچیده جواب داده میشود با عکس العمل فطری فرونشانده خواهد شد. جزئیات زیادی برای مقابله با حریف وجود ندارد اما کارهای بخصوصی انجام می گردد. الان دیگر استفاده از جزئیات زیاد تکنیکی موثر نمی باشد.

مسابقاتی که با سایر سیستمها برگزار می شود شامل:

کیوکوشین کای کان˛ آشی هارا کای کان˛ سی دو کان˛ شی دو کان˛ان شین کای کان˛ یوشی کای کان˛ اویاما(شی گرو اویاما) کاراته،کیک بوکسینگ
سایوکان تلفیقی از تکنیکهای انفرادی و گروهی دست و پا که از ورزش های مختلف رزمی پیشرفته و فنون مبارزات آماتور و حرفه ای میباشد، سایوکان دارای سیستمهای مبارزاتی مختلف میباشد.

1- سایوکان-(لایت کنتاک)
2- سایوکان-(سمی کنتاکت) بدون لوکیک و کلیه تکنیکهای پا از کمربند به بالا
3- سایوکان-(فول کنتاکت ناک اوت)

دفاع شخصی بصورت انفرادی:

سلف دفنس (SELF DENSE) سیستم دفاع شخصی که شامل درگیریهای نزدیک و پرتابها و همچنین درگیرهای تن به تن و گروهی که شامل نمایش انفرادی و دسته جمعی که حرکات کیک بوکسینگ حرفهای در قسمت مربوط نشان داده میشود.

4- دفاع شخصی گروهی

انواع سلاحهای سرد : نانچیکو، سای، چوب و شمشیر و سانچیکو که مربوط به سبک فوق میباشد. ( که دارای تکنیک به صورت انفرادی و دسته جمعی میباشد)

5- نمایشهای انفرادی و گروهی

سایوکان میتواند طبق اساس نامه فدراسیون جهانی در کلیه رویدادها مسابقات داخلی و خارجی رشته های کیوکشین- سیدوکان – اشی هارا - شی دو کان- ان شین-کیک بوکسینگ و... شرکت کنند.

منبع:razmavar.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه